Gala Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw

28 stycznia bieżącego roku odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Gala Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw. To już jubileuszowa, XX edycja konkursu promującego osiągnięcia i dorobek gospodarstw z obszaru Kujaw i Pomorza.

Do konkursu nominowano 23 rolników.

Laureatami GRAND PRIX  Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2022” zostali

W kategorii Produkcja Roślinna

Irena i Mariusz Dębowscy z Lubrańca Parcele, nominowani przez: Brzesko-Kujawski Związek Plantatorów Buraka Cukrowego we Włocławku

2. Maria i Kazimierz Kurzyńscy z  Gołębiowa, nominowani przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie

3. Teresa Jarecka-Stanek i Tomasz Stanek z Młynic, nominowani przez Gminę Strzelno

4.Violetta i Sławomir Zwietrzała z Januszkowa, nominowani przez: Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy

 

W kategorii Produkcja Zwierzęca

1. Jolanta i Krzysztof Cieszkowscy z Ksiąt, nominowani przez Pomorsko-Kujawski Związek Hodowców  Trzody Chlewnej w Bydgoszczy

2. Violetta i Ireneusz Klinger z Budzisławia nominowani przez Powiat Żniński

W kategorii Mleczarstwo i Produkcja Mleka

1. Iwona i Przemysław Kawula z Frydrychowa, nominowani przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

2.Anna i Arkadiusz Przybylak z Jabłówka, nominowani przez Gminę Łabiszyn

W kategorii Ogrodnictwo

Agnieszka i Rafał Lewandowscy z Ostrowąsa, nominowani przez Gminę Aleksandrów Kujawski

 

W kategorii Gospodarstwo Wielkotowarowe

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o. o. Chodeczek, Prezes Zarządu Sebastian Filipek.

Kapituła konkursu przyznała tytuły „Honorowego Rolnika Pomorza i Kujaw", Ambasadora Konkursu i Nagrodę Specjalną Fundacji imienia inż. Eugeniusza Michalskiego dla młodego rolnika. Wręczono też nagrody specjalne oraz odznaczenia państwowe i resortowe.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie nominował do konkursu gospodarstwo Iwony i Przemysława Kawula z Frydrychowa.

Gospodarstwo Państwa Iwony i Przemysława Kawula jest jednym z najlepszych gospodarstw w gminie Kowalewo Pomorskie. Właściciele gospodarstwa są młodymi, ambitni
i przedsiębiorczymi osobami. Wyspecjalizowali się w hodowli bydła mlecznego. Stawiają sobie cele i dążą do ich realizacji. W drodze ich realizacji korzystają ze środków pomocowych jakimi są kredyty oraz fundusze pomocowe UE. W ramach działania ,,Młody Rolnik,, „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020. Obecnie gospodarstwo jest w trakcie powiększana stada podstawowego bydła mlecznego. Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia w hodowli bydła mlecznego umożliwia uzyskiwanie wysokiej jakości parametrów mleka krowiego jak również wysokich standardów co do  zdrowotności stada. Stado podstawowe liczy 125 sztuk, roczna wydajność mleka od 1 krowy 12 000,00 l, roczna produkcja mleka 1 500 000,00 l. Budynki inwentarskie znajdujące się w gospodarstwie rolnym zapewniają możliwość przechowywania sprzętu rolnego, pasz, płodów rolnych. W gospodarstwie znajdują się budynki służące hodowli zwierząt. Produkcja roślinna prowadzona jest na powierzchni 53 ha i jest całkowicie podporządkowana hodowli bydła mlecznego. W strukturze zasiewów są: kukurydza, trawy, mieszanki motylkowatych z trawami, lucerna mieszańcowa. Wszystkie te uprawy wykorzystywane są na pasze objętościowe, składowane w formie pryzm kiszonek oraz balotów sianokiszonek. Park maszynowy zabezpiecza potrzeby gospodarstwa w zakresie zabiegów agrotechnicznych oraz obsłudze bydła mlecznego. Gospodarstwo wyróżnia się funkcjonalnością zagrody, porządkiem w obejściu, oraz wysokim stopniem estetyki.

Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikowie

image_pdfimage_print