Rządowy program dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego

W związku z planowaną zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej na terenie Polski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 21 marca br. uruchomiła nabór wniosków o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego w systemie teleinformatycznym. Program dofinansowania ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w wymianie sprzętu na taki, który umożliwi im odbiór telewizji w nowym, lepszym standardzie DVB-T2/HEVC. Dofinansowaniem zostanie objęty zakup dekodera lub telewizora zgodnych z przepisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli takich, które umożliwiają poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie.

W Polsce zmiana ma nastąpić w 2022 r. w czterech etapach na poszczególnych obszarach:

I. od 28 marca br. – województwo: lubuskie, dolnośląskie;
II. od 25 kwietnia br. – województwo: zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie;
III. od 23 maja br. – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie;
IV. od 27 czerwca br. – województwo: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z prośbą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zdecydowało się podjąć działania informacyjne polegające na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców, w szczególności do mieszkańców gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich.

Mając powyższe na uwadze, w załączeniu do pisma przekazujemy:

01. Materiały online dla NGO's Program dofinansowania do odbioru TV

02. Informacja dla NGO's

03. Jak podłączyć i wykonać konfigurację na dekoderze DVB-T2

04. Jak podłączyć i wykonać wstępną konfigurację na moim nowym telewizorze

05. Przykładowe pytania do programu dofinansowania