XXX Forum Pszczelarzy

Regionalny Związek Pszczelarzy
w Toruniu

XXXI Forum Pszczelarzy

25 marca 2023 r.

Forum skupia naukowców, producentów sprzętu pasiecznego oraz rzeszę właścicieli pasiek z całej Polski. Celem Forum jest wymiana doświadczeń oraz  zapoznanie się z najnowszymi wynikami badań naukowych i regulacjami prawnymi dotyczącymi pszczelarstwa.

Organizator wydarzenia: Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu

Informacji udziela i zgłoszenia do udziału przyjmuje:
Tadeusz Dussa, tel. 501 180 974, e-mail: rzp-torun@tlen.pl