XXX Forum Pszczelarzy

Regionalny Związek Pszczelarzy
w Toruniu

XXX Forum Pszczelarzy

pod patronatem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza
i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

Forum odbyło się 26 marca o godzinie 9.00
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

   Program

9.00      Otwarcie Forum

9.10      Wystąpienia zaproszonych gości

9.20      Wystąpienie prezesa RZP w ToruniuTadeusz Dussa

9.25      Dyskusja

9.35      Wykład pt. „W jaki sposób skutecznie chronić pszczoły przed neonikotynoidami?"
             prof. dr hab. Mariusz Gagoś, UMCS Lublin

11.05    Przerwa

11.30    Wykład pt. „Jakość wosku pszczelego – wpływ na zdrowie pszczół”
             prof. dr hab. Mariusz Gagoś, UMCS Lublin

13.00    Dyskusja

13.15    „Charakterystyka matek pszczelich linii Kujawska”     
             Adrian Stankiewicz, KPODR Oddział Zarzeczewo

13.25    Zakończenie