Pogoda w tym roku nie sprzyjała ziemniakom

W każdym roku warunki dla rozwoju roślin są różne i różne są też plony. Kolekcja odmian roślin uprawnych w Grubnie koło Chełmna, prowadzona przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku dla potrzeb Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, to było przez 25 lat dobre miejsce dla weryfikacji i porównania z własnymi polami. To miejsce umożliwiało spotkanie rolników ze specjalistami i doradcami, zapoznanie się z nowymi odmianami roślin, podsumowanie, ocenę i wyjaśnienia trudnych sytuacji i problemów jakie pojawiają się w konkretnym sezonie wegetacyjnym. Tutaj odbywały się systematycznie spotkania na kolekcjach zbóż, rzepaku, kukurydzy i ziemniaków. Tak było i w tym sezonie.
 

 

Fot. Miejscem spotkania była świetlica wiejska w Grubnie (na terenie przyległym do kolekcji), a uczestnikami byli rolnicy, doradcy i uczniowie pobliskiej szkoły rolniczej – łącznie 56 uczestników.
 

  

Fot. Zajęcia teoretyczne prowadzili dr inż. Jerzy Osowski specjalista IHAR O Bonin, oraz dr Piotr Prus reprezentujący PBŚ Bydgoszcz. Zaprezentowano kolekcję ziemniaka z próbnych wykopków.
 

W dniu 3 września 2021 roku na terenie Zakładu Rolnego w Grubnie w świetlicy wiejskiej kolejny raz spotkali się hodowcy odmian ziemniaka z rolnikami, doradcami KPODR Minikowo oraz uczniami Szkoły Rolniczej w Grubnie, aby kolejny raz ocenić efekt końcowy – czyli plon i jakość ziemniaków, jakie zademonstrowano w tym sezonie na kolekcji odmian. To była bardzo ciekawa lekcja, przeprowadzona przy pomocy specjalistów KPODR Minikowo przez wybitnego specjalistę, znawcę chorób tego gatunku dr inż. Jerzego Osowskiego, reprezentującego Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Boninie. Takie szkolenia – warsztaty odbywały się również w 2016, 2017 i 2020 roku, a w 2019 i w sierpniu tego roku, także w specjalistycznym gospodarstwie rolnym producentów ziemniaka, Ewy i Jana Grodzickich w Gostkowie.
 

  

Fot: Z lewej dr inż. Jerzy Osowski w asyście przedstawiciela hodowli i doradców KPODR dokonuje oceny bulw, z prawej dr Piotr Prus przedstawia Projekt GARDENA.
 

Szkolenie – warsztaty prowadził dr inż. Jerzy Osowski reprezentujący IHAR Oddział Bonin Tematem szczegółowym szkolenia było „Porównanie najnowszych odmian ziemniaka jadalnego w warunkach ochrony przed chorobami”. Spotkanie składało się z części referatowej, oceny odmian pod kątem porażenia przez choroby bulw prezentowanych odmian oraz próbnej oceny plonowania. Oprócz tego prowadzone były indywidualne konsultacje dla rolników i doradców. Omówiono podstawowe założenia „Programu dla polskiego ziemniaka”, a także „Projekt GARDENA – Innowacyjna odmiana – uprawa i przechowywanie metodami przyjaznymi dla środowiska”, który omówił dr Piotr Prus reprezentujący Politechnikę Bydgoską Śniadeckich (dawniej UTP Bydgoszcz).

Szkolenie zorganizował i koordynował opiekun kolekcji odmian, specjalista KPODR Marek Radzimierski. Kolekcja odmian liczyła w tym roku 20 obiektów pięciu firm hodowlanych; HZ Zamarte Sp. z o.o., Solana Polska Sp. z o.o., PMHZ Strzekęcino Sp. z o.o., AGRICO Polska Sp. z o.o. oraz EUROPLANT Polska Sp. z o.o.. Przedstawiciele hodowców zaprezentowali charakterystyki swoich odmian i przedstawili ofertę sadzeniaków.
 

  

  

Fot. Podczas części praktycznej dr Jerzy Osowski oceniał zdrowotność bulw oraz wpływ pogody na plon i jakość, a przedstawiciele hodowli prezentowali charakterystyki odmian. Doradcy KPODR ważyli i rejestrowali plon z próbnych wykopków, które przeprowadzono na kolekcji w Grubnie.
 

    

Fot. Po podsumowaniu szkolenia uczestnicy wypełnili ankiety.
 

W tym roku, konferencja w Gostkowie i szkolenie w Grubnie, związane były z realizacją operacji pn. „Krajowe Dni Pola Minikowo2021 – Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” wpisanej do Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Operacja współfinansowana jest ze środków Uni Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20214-2020.

 

 

Opracował:
Marek Radzimierski, KPODR O/Przysiek

Zdjęcia:
Marek Rząsa, KPODR O/Przysiek