Informacja o wyniku przetargu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 204 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 listopada 2022 roku o godzinie 1000 w sali nr 4 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, którego przedmiotem było zbycie:

  1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38, w skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 205 m2 oraz działka o powierzchni
    6234 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.
  2. lokal mieszkalny nr 2 o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej 25,89 m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 2/35 o powierzchni 836 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość położona w miejscowości Włocławek, jednostka ewidencyjna 046401_1 Miasto Włocławek, obręb 0001 – Łęg, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00069977/5.

W przetargu złożono 2 oferty. Do przetargu dopuszczono dwóch oferentów, którzy złożyli wymagane dokumenty, a także w terminie określonym w ogłoszeniu dokonali wpłaty wadium. Oferty dotyczyły zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 2. Na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 205 m2 na działce nr 2/38 nie wpłynęła żadna oferta.

Cena wywoławcza wynosiła:
– budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 205 m2 – 282 000 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:
– budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 205 m2 – zakończenie przetargu wynikiem negatywnym – brak oferty

Ofertą najkorzystniejszą na zakup lokalu mieszkalnego nr 2 jest oferta Pani Pauliny Niedzielskiej, ponieważ jest to oferta z najwyższą zaoferowaną ceną

W związku z faktem, że na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38 nie złożono żadnej oferty przetarg został zakończony wynikiem negatywnym tj. bez wyłonienia nabywcy.

Informacja o wyniku przetargu

image_pdfimage_print