Konferencja „Rolnictwo ekologiczne – nowe perspektywy i wyzwania”

 

30 listopada br. odbyła się konferencja online pn. „Rolnictwo ekologiczne – nowe perspektywy i wyzwania” zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wiele zmian w zakresie regulacji prawnych dot. produkcji ekologicznych, wymusza potrzebę dyskusji i wyjaśnień, by najbardziej zainteresowany producent ekologiczny mógł je wdrażać na co dzień w gospodarstwie rolnym.

Tematy tegorocznej konferencji skupiały się wokół Ustawy o rolnictwie ekologicznej i produkcji ekologicznej, która po nowelizacji weszła w życie w czerwcu br. Ustawa określa kompetencje instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad produkcją w systemie rolnictwa ekologicznego. Temat „Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej – co każdy producent powinien wiedzieć” został omówiony przez Panią Małgorzatę Waszewską z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych.

Sieć instytucji nadzorujących rolnictwo ekologiczne sprawia, że produkt ekologiczny jest nadzorowany „Od pola do stołu” , co daje nam wiarygodność i gwarancję wysokiej jakości produktu ekologicznego.

Ważnym tematem tego spotkania był wykład pn. „Od pola do stołu- ekologiczna produkcja roślinna w myśl obowiązujących przepisów prawnych”, który został przedstawiony przez Panią Justynę Wasilewko z Centrum Jakości AgroEko. Temat ważny dla rolnika zarówno ekologicznego jak i rolnika w okresie konwersji, by uniknąć błędów i niezgodności. Omówiono zagadnienia dot.  materiału siewnego, płodozmianu, środków produkcyjnych jak środki ochrony roślin dopuszczone w rolnictwie ekologicznym. Wśród zagadnień pojawiły się kwestie zasad przestawiania gospodarstwa na system rolnictwa ekologicznego, kontroli i certyfikacji.

Ważnym zagadnieniem był ostatni wykład pn. „Interwencja rolnictwo ekologiczne” omówiony przez Panią Beatę Kowalczyk z Departamentu Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Producenci ekologiczni z niecierpliwością oczekują na szczegóły związane z programami w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. To odpowiedni czas by wykorzystać okres zimowy na zaplanowanie działań, płodozmianu by dostosować się do wymogów, które będą obowiązywać w roku 2023. Po dzisiejszym wykładzie wiemy na pewno, że „Interwencja Rolnictwo ekologiczne” będzie kontynuacją obecnego działania „Rolnictwo ekologiczne”, z istotną zmianą polegającą na premii dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą 0,5 -1,5 DJP/ha UR. (więcej szczegółów w załączonej prezentacji).

Liczna frekwencja świadczy o ważności tematów, to świadczy o świadomości rolników ekologicznych, którzy chcą produkować w myśl obowiązujących przepisów, by zachować wiarygodność.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za wkład merytoryczny do konferencji a uczestnikom za tak liczną obecność.

 

Zapis wideo:

 

Prezentacje:

Interwencja RE – PS WPR 2022.11.25

JUSTYNA WASILEWKO _30.11.2022

Malgorzata Waszewska 30.11.2022

 

Opracowała:
Agnieszka Dobosz-Idzik
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

 

image_pdfimage_print