Szkolenie – PRZETWÓRSTWO NA POZIOMIE GOSPODARSTWA ROLNEGO I RHD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach   Poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zapraszamy na szkolenie

„PRZETWÓRSTWO NA POZIOMIE GOSPODARSTWA ROLNEGO
I ROLNICZY HANDEL DETALICZNY”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województwa kujawsko-pomorskiego „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny” finansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

 W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 3 dniowego szkolenia w dniach 22 – 24 listopada 2022 roku dla 19 doradców z województwa kujawsko-pomorskiego. Program szkolenia obejmuje 22 godziny dydaktyczne (w tym: 14 godzin wykładów i 8 godzin warsztatów w małych zakładach przetwórczych).

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradztwem dla rolników lub właścicieli lasów zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych, organizacjach pozarządowych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie, koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe finansowane są z budżetu projektu.

Nabór na szkolenie prowadzi Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń nastąpi w dniu 17.10.2022 r. i trwać będzie do 28.10.2022 r.

Ogłoszenie o prowadzonym naborze uczestników wraz z wymaganymi dokumentami zostanie umieszczone na stronie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w pierwszej połowie października 2022 r. Z racji ograniczonej ilości miejsc decydować będzie kolejność dokonanych zgłoszeń.

  1. Program szkolenia – 3_PROGRAM_kraj_PRZETWORSTWO_2022_kuj-pomor
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa, – 2_a_F4 karta zgloszenia uczestnictwa w szkoleniu_2022_Kujaw-pomorze
  3. Lista osób delegowanych na szkolenie.- 2_b_ZGLOSZENIE_GRUPA_2022_przetworstwo_kujaw-pomorze

Szczegółowych informacji dotyczących naboru uczestników, warunków uczestnictwa oraz terminów realizacji szkoleń udzielają:

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie:
Beata Chełminiak, tel. 52/386 72 13; e-mail:
beata.chelminiak@kpodr.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu:
Bolesław Pieczyński tel. 48 365 69 42, e-mail:
b.pieczynski@cdr.gov.pl
Barbara Sałata tel. 48 365 69 35, e-mail: b.salata@cdr.gov.pl

image_pdfimage_print