Konferencja – Aspekty technologiczne upraw sadowniczych

20 marca 2019 r. w KPODR w Minikowie odbyła się konferencja sadownicza pod hasłem „Aspekty technologiczne upraw sadowniczych”. Po rozpoczęciu i przywitaniu uczestników przez dyrektora KPODR Marka Witkowskiego, Małgorzata Kołacz przedstawiła obowiązki związane z wprowadzeniem ustawy Prawo Wodne. W związku z tym na obszarze całego kraju obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który 12 lipca 2018 roku ukazał się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku. W czasie wystąpienia przedstawione zostały wymagania dotyczące prowadzenia w gospodarstwach dokumentacji. Omówiono szerokości stref buforowych w zakresie stosowania i przechowywania nawozów (naturalnych oraz mineralnych) zawierających azot oraz okresy ich stosowania.

Następnie prof. dr hab. Waldemar Treder, z Zakładu Agroinżynierii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach zaprezentował temat „Integrowane nawadnianie roślin sadowniczych”. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące wymagań wodnych roślin sadowniczych w produkcji plonu jak również możliwości zabezpieczania potrzeb nawadniania. Przedstawiono możliwości obliczeń wymagań wodnych przy pomocy aplikacji zamieszczonych na stronach internetowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

O trudnym sezonie produkcyjnym wykładał Christer Drottson, Prezes Mondi Polska. Wymagania odbiorców i konsumentów w stosunku do owoców są coraz wyższe. Nie prognozuje się specjalnych wzrostów cen na owoce. Christer Drottson przedstawił sytuacje na poszczególnych rynkach produktowych. W związku z wysokimi cenami na rabarbar w 2017 r. nastąpił zastój w sprzedaży. Na rynku truskawki spodziewana jest duża konkurencja ze strony Maroka i Ukrainy. Odnotowuje się jeszcze duże zapasy owoców truskawki. Również z uwagi na duże zapasy porzeczki czarnej nie przewiduje się wzrostu cen w tym roku. W 2019 r. notowania spadkowe może odnotować porzeczka czerwona.

W dalszej części konferencji Jan Gurzyński z firmy Intermag Sp. z o.o. przedstawił nowoczesne rozwiązania w nawożeniu roślin sadowniczych. Owocówka jabłkóweczka, jej szkodliwość i zwalczanie była tematem wystąpienia Marka Dąbrowskiego z firmy FMC Agro Polska Sp. o.o. Najnowszą strategię ochrony sadów (pronutiva) firmy Arysta Lifescience zaprezentował Tomasz Sikora. Istotę nawożenia mikroelementami w uprawach sadowniczych wyłożył dr inż. Michał Szklarz reprezentujący firmę ADOB Sp. z o.o. Sp. k. Konferencję zakończyło wystapienia Anny Cyrkanowicz, która przedstawiła produkty firmy Synthos Agro.

Małgorzata Kołacz