Konferencja owczarska w Minikowie

Dnia 29.11.2019 r. w Minikowie odbyła się konferencja pn. Aktualne tendencje w produkcji owczarskiej.

Organizatorami konferencji był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach koło Krakowa. Tematy spotkania były związane z działaniami RZHOiK w Bydgoszczy, właściwym odchowem małych przeżuwaczy, certyfikacji, która może być szansą rozwoju i większego zbytu produktów z mięsa owczego. Zaprezentowane zostały wyniki z BIOSTRATEGA, które dotyczyły odchowu i tuczu różnych ras owiec. Oprócz tego zostały porównane walory smakowe różnych ras – najsmaczniejsze mięso o najlepszych walorach smakowych pochodziło z ras owcy uhruskiej, merynosa polskiego w starym typie oraz cakla podhalańskiego.

Zaproszony został również jeden z koordynatorów programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich jeśli chodzi o owce – dr inż. Jacek Sikora. Przypominamy, że jednostką odpowiedzialną za koordynację Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich jest Instytut Zootechniki PIB w Balicach koło Krakowa. Na liście znajduje się 15 ras owiec, za które można otrzymać dopłaty po spełnieniu pewnych wymagań. Cała procedura, wnioski i wzory umów dostępne są pod linkiem http://owce.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/ Oprócz tego należy wiedzieć, że w przypadku owiec i kóz można otrzymać dopłatę nie biorąc udziału w w/w programie. W 2019 r. stawka płatności bezpośrednich wynosiła 104,08 zł/szt. w przypadku owiec oraz  51,95 zł/szt. za kozę na rok. Oczywiście istnieją tu pewne obostrzenia związane z produkcją zwierzęcą, jak np. minimalna liczba owiec w gospodarstwie powinna wynosić 10 szt. (samic) lub też/i minimum 5 szt. (samic) kóz. W obu przypadkach w dniu składania wniosku musiały mieć one skończone 12 miesięcy i być rzecz jasna zakolczykowane tzn. posiadanie zwierząt musi być potwierdzane w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, prowadzonych przez ARiMR.

Dodatkową atrakcją było stoisko Pracowni Artystycznej Aligracja, gdzie zaprezentowane zostały wyroby z wełny, m.in. biżuteria i szale. Na końcu konferencji każdy miał okazję spróbować mięsa z rasy merynos polski w starym typie, która również pochodzi z listy ras zachowawczych i została przygotowana przez eksperta kulinarnego Piotra Lenarta, który również wygłosił swój wykład na temat doświadczeń kulinarnych związanych z mięsem owczym. W ostatnim czasie widać duże zainteresowanie jagnięciną jeśli chodzi o restauracje gruzińskie, których pojawia się coraz więcej w większych miastach. W samej Bydgoszczy jest już otwartych kilka lokali serwujących specjały tej kuchni.

Jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie to liczba ludzi zrzeszonych w Regionalnym Związku Hodowców Owiec i Kóz wynosi 70 osób. Główne zadania Związku to prowadzenie oceny użytkowości stad owiec i kóz oraz wpis do ksiąg zwierząt zarodowych. Na terenie województwa zrejonizowanych jest 7 ras owiec w tym: rasy mateczne – merynos polski, merynos barwny, merynos polski w starym typie pomorska i wrzosówka, rasy ojcowskie – czarnogłówka i berichon du cher. Razem jest to ok. 5 000 szt. zwierząt hodowlanych. Związek oprócz tego organizuje skupy i sprzedaż jagniąt głównie do Włoch i Holandii. Cena jagniąt wynosi między 7-8 zł za kg, wełna kolorowa 3 zł za kg a wełna cienka biała 4 zł za kg. W województwie znajduje się również kilka stad użytkowych kóz – alpejskich i saaneńskich, które są chowane z przeznaczeniem na produkcje mleka i twarogów. Mleko skupuje mleczarnia w Turku.

Spotkanie było przeznaczone zarówno dla hodowców jak i potencjalnych zainteresowanych, kolejne planowane jest na przyszły rok.

 

Anna Mońko
KPODR w Minikowie