Warsztaty przyrodnicze. Dbajmy o bioróżnorodność – spotkania z przyrodą

20 – 22 maja 2024 r. odbyły się warsztaty przyrodnicze pn. „Dbajmy o bioróżnorodność – spotkania z przyrodą”. Warsztaty przeprowadzono w ramach projektu „Kształtujemy świadomość ekologiczną – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez KPODR w Minikowie przy wsparciu WFOŚiGW w Toruniu.  Zajęcia odbywały się w Przysieku na terenie stawów przysieckich, w Grubnie w przepięknym parku przy ZS CKZ Grubno oraz w Grzmięcej, na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Spotkania z przyrodą prowadził Krzysztof Konieczny, przyrodnik, ornitolog na co dzień związany z Fundacją Przyrodniczą „pro Natura”.  Autor i współautor wielu projektów z zakresu ochrony gatunków i siedlisk.  Realizuje projekty z obszaru czynnej ochrony przyrody. Zarządza społecznymi rezerwatami przyrody w Dolinie Łachy. Autor blogów przyrodniczych pn. „panodprzyrody.pl” i „dbajobociany.pl”.

Był to szczególny czas  obcowania z naturą i poznawania jej walorów. Uczestnicy warsztatów poznali możliwości ochrony bioróżnorodności w najbliższym środowisku, specyfikę przyrodniczą regionu, współczesne zagrożenia, prawnie chronione obiekty,  pomniki przyrody i inne cenne obszary przyrodnicze. Obserwowali i odkrywali środowisko naturalne, rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt. Mieli  również okazję poznać gatunki inwazyjne, które wypierają nasze rodzime m.in. nawłoć kanadyjską, czy też niebezpieczny barszcz Sosnowskiego, klon jesionolistny i kolczurkę klapowaną oraz  czeremchę amerykańską.

Uczestnicy rozwijali zainteresowania przyrodnicze i poznawali świat przyrody poprzez kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego, poznanie różnorodności świata roślin i zwierząt  i środowisk ich życia, rozumienie wzajemnych zależności i relacji między organizmami, warunków życia świata przyrody w najbliższym otoczeniu. To był dobry czas spędzony w wyjątkowo pięknych okolicznościach przyrody wśród osób ciekawych świata i pragnących chronić bioróżnorodność.

Przysiek 20 maja

Grubno 21 maja

Grzmięca 22 maja

Karina Wroniecka

KPODR w Minikowie Oddział w Przysieku

 

image_pdfimage_print