Konkurs na Najlepszego Doradcę Ekologicznego, IV Edycja – zgłoszenia do 30.06

Serdecznie zapraszamy doradców z zakresu rolnictwa ekologicznego do wzięcia udziału w IV edycji konkursu pt.: NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY, organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych, świadczących usługi dla rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego. W konkursie nie może brać udziału doradca, który był laureatem I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w ubiegłych dwóch latach.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i krajowego. W I etapie (wojewódzkim) laureaci zostaną wyłonieni przez komisję konkursową powołaną przez dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Komisja dokona wyboru najlepszego doradcy ekologicznego w województwie kujawsko – pomorskim, a wybrana osoba zostanie zakwalifikowana do II etapu (krajowego), za którego organizację odpowiada dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

W konkursie będą oceniane osiągnięcia doradcy z roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia do konkursu, tj. za 2021 rok.

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne, dyplomy i  wyróżnienia.

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin.

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi załącznikami prosimy o przesłanie na adres mailowy: lidia.saganowska@kpodr.pl, do dnia 30.06., a oryginały na adres pocztowy: ul Minikowo 1, 89-122 Minikowo, z dopiskiem, dla Lidia Saganowska.

 

Do pobrania:

Konkurs, regulamin IV edycja, dokument podpisany

Załączniki do regulaminu.docx