Nabór wniosków w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”

poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – Aktualizacja!

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szósty nabór dotyczy rolników uczestniczących w następujących systemach jakości:

– Chronione Nazwy Pochodzenia

– Chronione Oznaczenia Geograficzne

– Gwarantowane Tradycyjne Specjalności

– System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich

– Rolnictwo ekologiczne

– Jakość Tradycja

– Quality Meat Program

– Quality Assurance for Food Products – Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej

– Quality Assurance for Food Products – Kulinarne mięso wieprzowe

– Quality Assurance for Food Products – Wędliny

– Integrowana Produkcja Roślin

Termin składania wniosków: od 30 października 2020 r. do 3 grudnia 2020 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: https://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci

 

Źródło: www.kowr.gov.pl
Joanna Szczęsna-Kulewska,
KPODR Oddział w Zarzeczewie