Ogólnopolski konkurs plastyczny pn. „Odpoczywaj na wsi”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Odpoczywaj na wsi”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje IV edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „Odpoczywaj na wsi”. Celem konkursu jest m.in. promowanie wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Szczegóły uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej oraz II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe

Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na papierze o dowolnej gramaturze, w formacie A 3, w dowolnej technice  (np. rysunek, malarstwo, grafika), na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Etapy konkursu

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Za organizację i prawidłowy przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły. Etap szkolny będzie zakończony dostarczeniem do dnia 6 października 2023 r. do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie sześciu najlepszych prac, tj. trzy prace z  I grupy wiekowej oraz trzy prace z II grupy wiekowej.

Następnie Ośrodek powoła Wojewódzką Komisję Konkursową, która wybierze 6 zwycięskich prac, spośród wszystkich otrzymanych, i przekaże je wraz z protokołem do 27.10.2023 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przeprowadzi etap ogólnopolski.

Nagrody w konkursie

I miejsce – aparat fotograficzny

II miejsce – czytnik książek

III miejsce – głośnik bezprzewodowy

Wyniki zostaną opublikowane do 24 listopada 2023 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na portalu gov.pl oraz www.odpoczywajnawsi.pl.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o miejscu, sposobie i warunkach przekazania nagród.

Poniżej udostępniamy do pobrania regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Regulamin_konkursu
Zalaczniki_do_regulaminu

image_pdfimage_print