Kolekcja odmian w Grubnie przed zimą

Trudno przewidzieć jaka będzie sytuacja z pandemią koronavirusa COVID-19. Jednak doświadczenia tegoroczne sporo nas nauczyły i zmobilizowały do nowego podejścia w prezentowaniu nowości odmianowych. Przez internet można propagować dość skutecznie nowe idee i pokazywać to co najlepsze. Jednocześnie, w przypadku kolekcji polowych, można skorzystać z lustracji indywidualnie lub grupowo bezpośrednio na polu. Zapraszamy do odwiedzania kolekcji w Minikowie, Grubnie, Chrząstowie, Falęcinie w innych okresach niż tylko wyznaczone na początku czerwca Dni Pola. Internet daje możliwość zobaczenia i zapoznania się wirtualnie z kolekcjami, a dostępność pól daje możliwość osobistego zapoznanie się z propozycjami firm nasiennych i innych. W Minikowie prezentowane są najlepsze technologie i odmiany w warunkach nawadniania. W Grubnie odmiany prezentowane są w warunkach technologii ustalonej przez gospodarstwo, bez nawadniania i w jednakowych warunkach agrotechnicznych w konkretnych warunkach pogodowych danego roku. W Chrząstowie i Falęcinie prezentowane są odmiany w formie doświadczeń PDO – na 2 poziomach technologicznych z ochroną i bez ochrony.
26 sierpnia w Grubnie, zasiano siewnikiem Kverneland Accord, 29 odmian rzepaku ozimego. Zboża zasiano 24 września, przy czym wysiano 43 odmiany pszenicy ozimej, 10 odmian jęczmienia ozimego, 10 odmian żyta ozimego oraz 14 odmian pszenżyta ozimego. 15 października wysiano także 3 odmiany przewódkowe żyta jarego HR Smolice, (3 tygodnie po siewie zbóż ozimych).
Przyszedł już czas na podsumowanie zasiewów i sprawdzenie, jak rośliny przygotowały się do zimowego spoczynku. Takiej lustracji dokonano na kolekcji w Grubnie w dniu 25 listopada.
Rzepak ozimy, zasiany na blokach 2A i 2B możemy ocenić jako dość dobry. Obsada roślin na poletkach powinna zagwarantować odpowiednią obsadę zdrowych roślin na wiosnę. Nieco niższa ocena wynika z dwóch stwierdzonych faktów. Po pierwsze, wschody nie były wyrównane przez co rośliny wykazują pewne zróżnicowanie w wyglądzie – mają szyjkę korzeniową o średnicy od 8 do nawet 15 mm i różnią się ilością liści – od 8 do 12. Jednak większość roślin ma bardzo dobrze zbudowany, zdrowy korzeń i prawidłową rozetę liści, dobrze skupionych wokół szyjki korzeniowej.

   

Wszystkie odmiany wyglądają dobrze, a większość roślin jest w bardzo dobrej kondycji i dobrze przygotowana do zimy.

Po drugie stwierdzono żerowanie szkodników – śmietki kapuścianej oraz pędraków chrabąszcza majowego. Okazało się, że najbardziej uszkodzone są największe rośliny rzepaku, a więc te które wschodziły jako pierwsze. Jednak ogólna ocena wyglądu roślin pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość. Wykonane zabiegi chwastobójcze zdecydowanie ograniczyły presję chwastów. Stosowano także intensywna ochronę chemiczną przed szkodnikami i chorobami.

  

Widać zróżnicowanie wielkości korzenia najwcześniej wschodzących roślin i rodzaje ich uszkodzeń przez szkodniki oraz dobrą skuteczność herbicydu.

Żyto ozime oraz przewódki żyta jarego zasiano na bloku 3 A. Stan wszystkich odmian żyta jest bardzo dobry. Zyto ozime w pełni się rozkrzewiło i ma już 5-6 pędów, natomiast przewódki żyta jarego mają 2 3 liście. Jeśli nie będzie spadku temperatur, część roślin rozpocznie krzewienie co nie będzie korzystne ze względu na przezimowanie. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Siew przewódek nastąpił 15 października i rośliny żyta jarego rozwinęły się bardzo dobrze. To wpływ długiej ciepłej jesieni. Lepiej było by gdyby przed zimą rośliny były nieco mniej rozwinięte, mają wtedy większą odporność na niskie temperatury – ale zobaczymy, może będzie bardzo dobrze.

 

     

Żyto ozime jest bardzo dobrze rozkrzewione i w bardzo dobrej kondycji.

 

     

Przewódki żyta jarego rozpoczynają blok 3A. Wschody są równe i bardzo dobre, obecnie w fazie 2-3 liści.

 

Na bloku 3 B zasiano jęczmień ozimy i pszenżyto ozime. Obsada roślin po wschodach jest dobra, stan roślin również nie budzi większych zastrzeżeń. Rośliny jęczmienia ozimego dobrze się już rozkrzewiły i mają 4-5 pędów. Minusem są tu nieco większe oznaki chorób na najstarszych liściach. Pszenżyto jest na etapie 3-4 rozkrzewień i oznak chorób na liściach mniej niż w jęczmieniu.

     

Jęczmień ozimy na bloku 3 B jest dobrze rozkrzewiony. Na starszych liściach widoczne niewielkie zmiany chorobowe.

 

     

Tak wyglądają rośliny pszenżyta przed zimą.

Jak zawsze pszenica ozima spośród zbóż cieszy się największym zainteresowaniem rolników naszego regionu. To zrozumiałe, gdyż ma ona dla regionu obok kukurydzy i jęczmienia największe znaczenie. W Grubnie na jubileuszowe XXV Dni Pola, na blokach 1 A i 1 B wysiano 43 odmiany pszenicy ozimej. Wysiane w optymalnym terminie odmiany pszenic bardzo dobrze, równo wzeszły i rozkrzewiły się. Obecnie rośliny mają 2-3 pędy i są w bardzo dobrej kondycji. Zastosowana ochrona herbicydowa na razie jest skuteczna, stan zdrowotny roślin również nie budzi zastrzeżeń.

     

Pszenica ozima wzeszła równo i wygląda bardzo dobrze przed zimą.

 

Podsumowując trzeba stwierdzić, że warunki tegorocznej jesieni sprzyjały zasiewom ozimin. W stosunku do roku ubiegłego stan poletek demonstracyjnych jest znacznie lepszy w przypadku rzepaku, a zbóż równie dobry jak w bardzo udanym roku ubiegłym. O ile zimą nie wystąpią istotne zagrożenia, a zwłaszcza wymarzanie i wysmalanie, rośliny ozime powinny w dobrej kondycji dotrwać do wiosny.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty demonstracyjnej Krajowych Dni Pola w Minikowie i imprez towarzyszących.
Relacje są dostępne na stronie www.kpodr.pl pod hasłem Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 (kolekcja w Minikowie)
i Kujawsko-Pomorskie DNI POLA 2021 w Grubnie  (kolekcja w Grubnie).

 

Inne artykuły:

W Grubnie zasiano przewódki – lustracja –13.10.2020

Zasiano oziminy na XXV Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie  24.09.2020

Rzepak w Grubnie już zasiany 26.08.2020

 

 

 

tekst:
Marek Radzimierski

Główny specjalista ds. zbóż

zdjęcia:
Marek Rząsa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

 

 

image_pdfimage_print