DECYDUJMY RAZEM – ankieta dot. kierunków rozwoju obszaru LGD

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego, 

zwracamy się do Was z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym będącym elementem procesu konsultacji społecznych służącego poznaniu lokalnych potrzeb, problemów, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców gmin planowanych do objęcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w kolejnym okresie programowania UE tj. 2021-2027 (wszystkie gminy powiatu nakielskiego: Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki oraz Szubin). 

Uzyskane w ramach badania informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) do dalszych prac nad wielofunduszową LSR, w tym określenia jej celów oraz odnośnych planowanych działań. Strategia wskazywać będzie główne kierunki rozwoju obszaru powiatu nakielskiego w ramach mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, w tym wydatkowania funduszy UE za pośrednictwem LGD. 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu max. 10 minut.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=1080035f&&b=3b2c2422b&&c=43b24781

Termin na wypełnienie ankiety: do 25.09.2022 r. (niedziela) włącznie.

 

image_pdfimage_print