XIX edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski rozpoczyna procedurę naboru wniosków do XIX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2018 roku. Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Serdecznie zachęcamy do składania wnioskówi i rozpropagowanie informacji o naborze w środowisku.

Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej województwa: www.kuiawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakładce Patronaty, Nagrody i Medale. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).

 

Beata Sawińska
Dyrektor Gabinetu Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego