Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym

                                                              

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w ramach operacji własnej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 organizuje:

„Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym”

Konkurs skierowany jest do uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych.

Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat systemu rolnictwa ekologicznego, oraz żywności ekologicznej.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 I Etap – Eliminacje szkolne,

II Etap – Finał ogólnokrajowy,

Do 10 września 2021r. należy przesłać informację o udziale szkoły w Teście oraz wybranym terminie przeprowadzenie testu do CDR Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom lub skany dokumentów na adres: radom@cdr.gov.pl,

Do 11 października 2021r. należy niezwłocznie przesłać pocztą do CDR Oddział Radom lub skanem kartę zgłoszenia ucznia zakwalifikowanego do etapu ogólnokrajowego (załącznik nr 2) oraz protokół z przebiegu egzaminu.

W dniu 26 października 2021r. odbędzie się finał- etap ogólnokrajowy Testu.

Za organizację konkursu w CDR Radom odpowiada Marek Krysztoforski, 
m.krysztoforski@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 34

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym poniżej regulaminie.

Do pobrania:
regulamin_Test_wiedzy_dla_młodzieży_28.05.2021