DZIAŁ TECHNOLOGII PRODUKCJI ROLNICZEJ

castle-1516664_960_720

KPODR w Minikowie

Dawid Skotnicki

Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl

tel. 52 386 72 34,  723 692 565

 

Małgorzata Kołacz

Główny specjalista ds. sadownictwa i ochrony roślin

Sadownictwo, integrowana produkcja i ochrona roślin, program rolnośrodowiskowy, BHP

e-mail: malgorzata.kolacz@kpodr.pl

tel. 52 386 72 40, 667 662 836

 

Natalia Narewska

Główny specjalista ds. łąkarstwa, roślin pastewnych i ochrony roślin

Rośliny pastewne, łąki, program rolnośrodowiskowy, ochrona roślin uprawnych, OSN

e-mail: natalia.narewska@kpodr.pl

tel. 52 386 72 37, 506 392 582

 

Piotr Dorszewski

Główny specjalista ds. żywienia zwierząt gospodarskich

e-mail: piotr.dorszewski@kpodr.pl

tel. 52 386 72 19, 506 392 900

 

Anna Mońko-Łanucha

Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej

e-mail: anna.monko@kpodr.pl

tel. 52 386 72 19, 695 423 700


Martyna Zielińska-Tadych

Specjalista ds. produkcji zwierzęcej

e-mail: martyna.zielinska-tadych@kpodr.pl

tel. 52 386 72 19, 723 692 564

 

Daria Rucińska

Specjalista ds. produkcji zwierzęcej

e-mail: daria.rucinska@kpodr.pl

tel. 52 386 72 19

 

Josip Zubac

Specjalista ds. produkcji roślinnej

e-mail: josip.zubac@kpodr.pl

tel. 52 386 72 36, 723 692 569

 

Aleksandra Heftowicz

Specjalista ds. produkcji roślinnej

email: aleksandra.heftowicz@kpodr.pl,

tel. 52 386 72 36

 

Oddział w Przysieku

Marek Radzimierski

Główny specjalista ds. zbóż 

Zboża, ochrona środowiska na obszarach wiejskich, produkcja roślinna, doświadczenia polowe

e-mail: marek.radzimierski@kpodr.pl

tel. 56 611 09 22, 506 392 682

 

Marta Lewandowska

Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej

e-mail: marta.lewandowska@kpodr.pl

tel. 56 611 09 10

 

Oddział w Zarzeczewie

Tomasz Bieliński

Główny specjalista ds. grup producentów rolnych

Grupy producentów rolnych i ogrodniczych

e-mail: tomasz.bielinski@kpodr.pl

tel. 54 255 06 38, 723 692 541

 

Piotr Borczyński

Główny specjalista ds. warzywnictwa

Warzywnictwo, integrowana produkcja

e-mail: piotr.borczynski@kpodr.pl

tel. 54 255 06 22, 506 392 696

 

Bartłomiej Lubiński

Starszy specjalista ds. bydła

Chów i hodowla bydła

e-mail: bartlomiej.lubinski@kpodr.pl

tel. 54 255 06 06, 723 692 557

 

Adrian Stankiewicz

Starszy specjalista ds. pszczelarstwa

Pszczelarstwo

e-mail: adrian.stankiewicz@kpodr.pl

tel. 54 255 06 29

 

Agnieszka Szczepańska

Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych

e-mail: agnieszka.szczepanska@kpodr.pl

tel. 54 255 06 35, 785 429 604