MASZ PYTANIE? – ZAPYTAJ DORADCY

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią
tel. (52) 386 72 00, fax (52) 386 72 27
sekretariat@kpodr.pl

Specjalność

Imię i nazwisko

e-mail, telefon

hodowla owiec, kóz, drobiu i drobnego inwentarza Janusz Wojciechowski

janusz.wojciechowski@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 39

chów i hodowla bydła Stanisław Pater

stanislaw.pater@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 37

produkcja trzody chlewnej, grupy producentów rolnych, bezpieczeństwo żywności Marta Adamowicz

marta.adamowicz@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 36

sadownictwo, integrowana produkcja i ochrona roślin, program rolnośrodowiskowy, BHP Małgorzata Kołacz

malgorzata.kolacz@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 40

rośliny pastewne, łąki, program rolnośrodowiskowy, ochrona roślin uprawnych, OSN Natalia Narewska

natalia.narewska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 37

zboża, rośliny oleiste i bioenergetyczne, odnawialne źródła energii, technika rolnicza Adam Piszczek

adam.piszczek@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 37

Wspólna Polityka Rolna, fundusze unijne Piotr Sawa

piotr.sawa@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 46

wiejskie gospodarstwo domowe, agroturystyka Hanna Nowakowska-Hapka

hanna.hapka@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 44

projekty UE, reorientacja zawodowa Aleksandra Bielińska

aleksandra.bielinska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 13

projekty UE Justyna Lesiewicz justyna.lesiewicz@kpodr.pl
dziedzictwo kulturowe, agroturystyka Aleksandra Gajos aleksandra.gajos@kpodr.pl
przedsiębiorczość Dawid Skotnicki

dawid.skotnicki@kpodr.pl

ekonomika rolnictwa, kalkulacje rolnicze, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne, kredyty preferencyjne Waldemar Poświata

waldemar.poswiata@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 32

ekonomika rolnictwa, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne, kredyty preferencyjne, rachunkowość Polski FADN Aleksander Mostowski

aleksander.mostowski@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 10

ekonomika rolnictwa, notowania cen, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne, kredyty preferencyjne, VAT w rolnictwie Marlena Małek

marlena.malek@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 32

ekonomika rolnictwa, rachunkowość Polski FADN, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne, kredyty preferencyjne Grażyna Drążkowska

grazyna.drazkowska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 33

rachunkowość Polski FADN, Renata Boińska

renata.boinska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 33

VAT w rolnictwie Marzena Ryterska-Chyła

marzena.ryterska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 17

ekonomika rolnictwa, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne, kredyty preferencyjne, VAT w rolnictwie Marta Minut-Kaszyńska marta.minut@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 20
ubezpieczenia społeczne Marta Knop-Kołodziej marta.kolodziej@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 17
ekonomika rolnictwa, VAT w rolnictwie, notowania cen Karolina Błaszczyńska karolina.blaszczynska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 32
ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne, program rolnośrodowiskowy Bożena Błaszczyńska

bozena.blaszczynska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 43

ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne, program rolnośrodowiskowy Agnieszka Dobosz

agnieszka.dobosz@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 42

doskonalenie zawodowe pracowników, szkolenia, kursy Milena Hoffa

milena.kostrzewska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 41

planowanie, sprawozdawczość Ilona Kopowska

ilona.szydlowska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 41

metodyka doradztwa i ewaluacje Aleksandra Krauze aleksandra.krauze@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 41
publikacje, targi, konkursy rolnicze Jerzy Białczyk

sekretariat@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 23

publikacje, targi, konkursy rolnicze Sylwia Żakowska

sylwia.zakowska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 25

pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, metodyka doradztwa i szkoleń Lidia Lewandowska

lidia.lewandowska@kpodr.pl
tel. (52) 386 72 35

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku
87-134 Zławieś Wielka
tel. (56) 611 09 00
fax (56) 611 09 05
przysiek@kpodr.pl

Specjalność

Imię i nazwisko

e-mail, telefon

ekonomika rolnictwa, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne, kredyty preferencyjne, VAT w rolnictwie Urszula Rząsa

ula.rzasa@kpodr.pl
tel. (56) 6110919

ekonomika rolnictwa, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne, kredyty preferencyjne, VAT w rolnictwie Małgorzata Kutnik

malgorzata.kutnik@kpodr.pl
tel. (56) 6110919

ekonomika rolnictwa, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne, kredyty preferencyjne Teresa Chojnacka-Boldt

teresa.chojnacka-boldt@kpodr.pl
tel. (56) 6110915

zboża, ochrona środowiska na obszarach wiejskich, produkcja roślinna, doświadczenia polowe Marek Radzimierski

marek.radzimierski@kpodr.pl
tel. (56) 6110922
kom. 506392682

rzepak, rośliny oleiste, rośliny strączkowe, rośliny energetyczne, energia odnawialna, program rolnośrodowiskowy Maria Sikora

maria.sikora@kpodr.pl
tel. (56) 6110922
506392660

produkcja roślinna, program rolnośrodowiskowy, doświadczenia polowe Stanisław Szwejka

stanislaw.szwejka@kpodr.pl
tel. (56) 6110923
kom. 605329220

produkcja trzody chlewnej i koni Zbigniew Szemczak

zbigniew.szemczak@kpodr.pl
tel. (56) 6110910
kom. 605329213

produkcja zwierzęca Marta Lewandowska

marta.lewandowska@kpodr.pl
tel. (56) 6110910

mechanizacja rolnictwa, BHP w gospodarstwie rolnym, technika ochrony roślin Andrzej Siennicki

andrzej.siennicki@kpodr.pl
tel. (56) 6110910
506392672

projekty UE, reorientacja zawodowa, fundusze UE Elwira Zakrzewska

elwira.zakrzewska@kpodr.pl
tel. (56) 6110920
kom. 723331395

rozwój obszarów wiejskich, fundusze UE, współpraca z LGD Agnieszka Pocieżnicka

agnieszka.pocieznicka@kpodr.pl
tel. (56) 6110920

szkolenia, kursy Elżbieta Końca

ela.konca@kpodr.pl
tel. (56) 6110930

publikacje Liliana Czerwińska

liliana.czerwinska@kpodr.pl
tel. (56) 6110933

publikacje, targi Piotr Stelmaszak

piotr.stelmaszak@kpodr.pl
tel. (56) 6110931
kom. 601664415

porady prawne Monika Bauza

monika.bauza@kpodr.pl
tel. (56) 6110912
kom. 506392633

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Zarzeczewie
ul. Nizinna 9
87-801 Włocławek 3
tel. (54) 255-06-00
fax (54) 255-06-01
zarzeczewo@kpodr.pl

Specjalność

Imie i nazwisko

e-mail, telefon

specjalista ds. bydła Bartłomiej Lubiński

bartlomiej.lubinski@kpodr.pl
tel. (54) 255 06 22, 723 692 557

warzywnictwo, integrowana produkcja Piotr Borczyński

piotr.borczynski@kpodr.pl
tel. (54) 2550622

rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska, programy rolnośrodowiskowe Małgorzata Grabczyńska

malgorzata.grabczynska@kpodr.pl
tel. (54) 2550613

produkcja trzody chlewnej i koni Stanisław Piątkowski

stanislaw.piatkowski@kpodr.pl
tel. (54) 2550616

rozwój obszarów wiejskich, fundusze UE Waldemar Janiak

waldemar.janiak@kpodr.pl
tel. (54) 2550638

rękodzieło, agroturystyka, dziedzictwo kulturowe Laura Maciejewska

laura.maciejewska@kpodr.pl
tel. (54) 2550613

grupy producentów rolnych i ogrodniczych Tomasz Bieliński

tomasz.bielinski@kpodr.pl
tel. (54) 2550638

ekonomika rolnictwa, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne, kredyty preferencyjne, VAT w rolnictwie Zofia Dymińska

zofia.dyminska@kpodr.pl
tel. (54) 2550606
kom. 723 69 25 87

ekonomika rolnictwa, opracowanie planów i wniosków o dotacje unijne, kredyty preferencyjne, VAT w rolnictwie Elżbieta Kopaczewska

elzbieta.kopaczewska@kpodr.pl
tel. (54) 2550607
kom. 723 69 25 31

publikacje, targi Leszek Piechocki

leszek.piechocki@kpodr.pl
tel. (54) 2550637

publikacje Monika Lubińska

monika.lubinska@kpodr.pl
tel. (54) 2550605

publikacje Anna Budzyńska

anna.budzynska@kpodr.pl
tel. (54) 2550605

szkolenia, kursy Ewa Romanowska

ewa.romanowska@kpodr.pl
tel. (54) 2550623