KRAJOWE DNI POLA MINIKOWO 2021

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

zaprasza na

KRAJOWE DNI POLA
Minikowo 2021

19-20 czerwca

Krajowe Dni Pola to unikalne w skali kraju wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja na powierzchni 13 ha:

– potencjału ponad 500 odmian roślin uprawnych,

– nawożenia,

– technologii uprawy,

– wspomagania decyzji,

– sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.

 

 hasło imprezy to: „Europejski zielony ład na pol@ch”.

 

Krajowe Dni Pola to ponad 100 demonstracji branżowych prezentujących:

– systemy ochrony i nawożenia różnych gatunków roślin,

– systemy wspomagania decyzji,

– rolnictwo precyzyjne,

– efekty uprawy pasowej w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej,

– systemy nawadniania,

– rośliny zielarskie,

– rośliny energetyczne,

– ogród chorób roślin.

Krajowe Dni Pola to również:

– Innowacje w rolnictwie.

– Prezentacje instytutów naukowych.

– Konferencje tematyczne.

Organizatorzy:

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,

– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Współpraca:

– Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie,

– Polska Izba Nasienna.

 

Patronat honorowy:

Sponsor generalny wydarzenia:

Więcej informacji na stronie dnipola.kpodr.pl

 

Organizatorzy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Minikowo, 89-122 Minikowo
tel. 52 386 72 14, fax 52 386 72 27
e-mail:sekretariat@kpodr.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Koordynatorzy Krajowych Dni Pola:

Dawid Skotnicki
tel. 52 386 72 34, 723 692 565
e-mail:dawid.skotnicki@kpodr.pl

dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. nadzw. UTP
tel. 52 374 94 65, 602 502 165
e-mail:malgorzata.szczepanek@utp.edu.pl

 

Koordynatorzy demonstracji polowych:

Natalia Narewska
tel. 52 386 72 37, 506 392 582
e-mail:natalia.narewska@kpodr.pl

 

Adam Piszczek
tel. 52 386 72 37, 667 662 809
e-mail: adam.piszczek@kpodr.pl

Wiesław Borys
tel. 604 654 167
e-mail:wieslaw.borys@utp.edu.pl