DZIAŁ METODYKI DORADZTWA, SZKOLEŃ I WYDAWNICTW

Katarzyna Szczepaniak

Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika "Wieś Kujawsko-Pomorska"

e-mail: katarzyna.szczepaniak@kpodr.pl

tel. 52 386 72 20

 

Milena Hoffa

Główny specjalista ds. metodyki i doskonalenia zawodowego / Starszy specjalista ds. zarządzania jakością

Doskonalenie zawodowe pracowników, szkolenia, kursy

e-mail: milena.kostrzewska@kpodr.pl

tel. 52 386 72 41

 

Jarosław Domiński

Główny specjalista ds. wydawnictw i grafiki komputerowej

e-mail: jaroslaw.dominski@kpodr.pl

tel. 52 386 72 35

 

Marzena Zwiewka

Starszy referent ds. wydawnictw i grafiki komputerowej

e-mail: marzena.zwiewka@kpodr.pl

tel. 52 386 72 35

 

Ilona Kopowska

Starszy specjalista ds. planowania i sprawozdawczości

Planowanie, sprawozdawczość

e-mail: ilona.kopowska@kpodr.pl

tel. 52 386 72 41

 

Aleksandra Krauze

Starszy specjalista ds. metodyki doradztwa i ewaluacji

Metodyka doradztwa i ewaluacje

e-mail: aleksandra.krauze@kpodr.pl

tel. 52 386 72 41


Oddział w Przysieku

Marek Rząsa

Starszy specjalista ds. wydawnictw i grafiki

e-mail: marek.rzasa@kpodr.pl

tel. 56 611 09 28

 

Oddział w Zarzeczewie

Anna Budzyńska

Główny specjalista ds. wydawnictw

e-mail: anna.budzynska@kpodr.pl

tel. 54 255 06 05

 

Monika Lubińska

Starszy specjalista ds. wydawnictw

e-mail: monika.lubinska@kpodr.pl

tel. 54 255 06 05