Zmiany w podatku VAT – nowe zasady rozliczeń w 2018 r.

Zapraszamy na szkolenia, które odbędą się:

11.01.2018 r. – sala konferencyjna w Minikowie, Budynek 1C, 89-122 Minikowo
15.01.2018 r. – sala konferencyjna w Przysieku, ul. Parkowa 1, 87-134 Zławieś Wielka
16.01.2018 r. – sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie
17.01.2018 r. – sala konferencyjna, Dom Kultury w Zakrzewie, ul. Dworcowa 1, 87-707 Zakrzewo
18.01.2018 r. – sala konferencyjna, Urząd Gminy w Rypinie, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin

 

Od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone kolejne zmiany w podatku VAT dotyczące m.in. obowiązku:

– przesyłania deklaracji VAT w formie elektronicznej,
– prowadzenia ewidencje VAT w formie elektronicznej
oraz przesyłania jej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego
   do Ministerstwa Finansów (JPK_VAT).

Deklaracje VAT w formie elektronicznej.

Wszystkie deklaracje VAT będą musiały być wysyłane elektronicznie. Taki obowiązek na podatników nakłada zmiana przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy nie będą już mogli dobrowolnie decydować czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie.

Ewidencje VAT w formie elektronicznej.
Wszyscy podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT, czyli rejestrów sprzedaży i zakupów w formie elektronicznej.

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i rejestr zakupów) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.
Informacje o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że od stycznia 2018 r. zarówno w przypadku deklaracji składanych miesięcznie jak i kwartalnie, trzeba będzie sporządzać miesięczne ewidencje zakupu i sprzedaży oraz przesyłać je w formie JPK_VAT do Ministerstwa Finansów co miesiąc.

Pozostałe obowiązki podatnika.

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej będą mogły wezwać podatnika do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

– faktur,
– ksiąg rachunkowych i podatkowych,
– wyciągów bankowych,
– obrotów magazynowych.

Nowy sposób opłacania składki ZUS.

Od 1 stycznia składki ZUS będą płacone jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego płatnika. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie tylko jeden przelew łącznie na:

– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie od ośmiu lat świadczy usługi księgowe skierowane do rolników prowadzących gospodarstwa rolne, jak również pozarolniczą działalność gospodarczą.

Cały czas rozwijamy ten obszar naszej działalności z myślą o obecnych i przyszłych potrzebach naszych klientów. Rolnicy nie ograniczają się już tylko do rozliczania podatku VAT w swoich gospodarstwach, coraz więcej rolników szukając nowych źródeł dochodu zakłada firmy. Mając zatem na uwadze ciągły rozwój gospodarstw rolnych, potrzebę zatrudniania pracowników, przedsiębiorczość osób związanych z rolnictwem, jak i coraz to większe wymagania stawiane podatnikom, poza usługami księgowymi i obsługą kadrowo-płacową oferujemy również:

– analizy i symulacje (opłacalność przejścia na zasady ogólne podatku VAT, wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym)
– porady
– szkolenia
– publikacje
– doradztwo w zakresie ekonomiki rolnictwa.

Realizowane umowy na usługi księgowe w poszczególnych latach

 

 

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewińska

e-mail: paulina.cholewinska@kpodr.pl
tel. 52 386 72 17

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona