Notatka 28 września

28 września 2022 roku odbyło się kolejne posiedzenie wojewódzkiego Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich do roku 2030 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030.

Spotkanie otworzył II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Radosław Kempiński.
Przewodniczył spotkaniu Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Kamiński. Przedstawił ostatnie prace aktualizacyjne nad diagnozą w częściach dotyczących: ROLNICTWA, PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO oraz OBSZARÓW WIEJSKICH.

Po części dotyczącej ROLNICTWA uwagi wnieśli:

• Tadeusz Kacprzak, Wójt Gminy Inowrocław
• Wojciech Mojzesowicz, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
• Sebastian Dąbrowski, p.o. Regionalnego Konserwatora Przyrody
•  Eugeniusz Taraska, Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Lechpol” Sp. z o.o.
• Karol Będkowski, ARiMR
• Paweł Pączka, Prezes Zarządu Grupy Producentów Owoców „Galster”

Następnie swoje sugestie dotyczące PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO zaprezentowali:

•  Mariusz Falgowski, Prezes Zarządu Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku
•  Waldemar Sznajdrowski, Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych Niewieścin Sp. z o.o.

Do ostatniego omawianego elementu – OBSZARÓW WIEJSKICH odnieśli się:

• Wojciech Mojzesowicz, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
• Małgorzata Witkowska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
• Tadeusz Kacprzak, Wójt Gminy Inowrocław
• Małgorzata Grabowicz, Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska
• Paweł Pączka, Prezes Zarządu Grupy Producentów Owoców „Galster”
•  Małgorzata Cieślik-Florczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 

image_pdfimage_print