Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu o nazwie „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”.  Sponsorem jest ANWIL S.A. – znana nie tylko w kraju ale i w Europie firma produkująca przede wszystkim nawozy azotowe – saletrę amonową i Canwil z magnezem oraz siarką. Firma ANWIL S.A., oferując produkty dedykowane dla terenów wiejskich, wspiera jednocześnie inicjatywy związane z ochroną  środowiska i zachowaniem bioróżnorodności na obszarach wiejskich.  W czerwcu planowane są pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach tego projektu. Odbędą się one 13 czerwca w Zarzeczewie – Oddziale KPODR oraz w Wieńcu (gmina Włocławek). Zajęcia prowadzone w plenerze, z wykorzystaniem tablic edukacyjnych, w przystępny sposób mają przybliżyć uczestnikom znaczenie bioróżnorodności dla zachowania równowagi w przyrodzie, na polach uprawnych i w ogrodach.

 

Anna Dykczyńska
KPODR w Minikowie O/Zarzeczewo