Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza do udziału w

Wojewódzkim Konkursie  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu”

który odbędzie się podczas Targów Lato na Wsi – Święto Smaku i Tradycji

Minikowo, 14 maja 2023 r.

Celem konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu” jest znalezienie i zachowanie lokalnych i regionalnych wyrobów, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według tych samych receptur zanim odejdą w zapomnienie wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.

Dzięki temu, że trwa już ponad 20 lat udało się stworzyć pionierską, jedyną w Polsce dokumentację tradycji kulinarnych ze wszystkich regionów Polski, także mniejszości narodowych. To dowód na to, jak bogata jest nasza historia kulinarna i jak ważnym jest elementem dziedzictwa kulturowego.

Konkurs pokazuje, jak wspaniałą i oryginalną żywność mogą zaoferować polscy producenci konsumentom nie tylko w kraju, ale i za granicą.  Laureaci konkursu zdobywają rynek i prestiż – poprzez promocję w mediach, a ich wyroby dotarły m.in. do sieci ekskluzywnych sklepów z tradycyjną żywnością. Większość produktów posiada certyfikaty unijne i wpisanych jest na krajową Listę Produktów Tradycyjnych. Wielu laureatów konkursu może poszczycić się certyfikatami „Jakość Tradycja” – jedynego krajowego systemu jakości dla żywności tradycyjnej.

Uczestnikami konkursu są producenci żywności – w szczególności rolnicy, prowadzący rolniczy handel detaliczny, restauratorzy, gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły gastronomiczne oraz pasjonaci kuchni tradycyjnej i regionalnej.

ZASADY KONKURSU:

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria regulaminowe (regulamin konkursu dostępny jest na stronie www. http://www.produktyregionalne.pl/ .

Głównym organizatorem konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP i ośrodkami doradztwa rolniczego.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

KONKURS PRZEBIEGA DWUETAPOWO:

  1. W PIERWSZYM ETAPIE – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach:

– produktów pochodzenia roślinnego,

– produktów pochodzenia zwierzęcego,

– napojów i innych produktów

– najlepsze dania i potrawy regionalne i tradycyjne.

2. DRUGI ETAP KONKURSU to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA ”, które – razem z nagrodą “Klucz do Polskiej Spiżarni” – są wręczana na Wielkim Finale Konkursu.

W tym celu powołane są dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych:

– jedna zajmująca się lokalnym i regionalnym produktem żywnościowym,

– druga – daniami i potrawami regionalnymi.

Ponadto powołana jest Kapituła Krajowa, która przyznaje statuetki „Perła” produktom i daniom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych. O nominację mogą ubiegać się produkty nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu w danym regionie.

Od 2005 roku przyznawany jest „Klucz do Polskiej Spiżarni”, wręczany osobom lub organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla ochrony dziedzictwa kulinarnego i rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych.

 

Informacji udziela i zgłoszenia do pierwszego etapu konkursu przyjmuje:

Beata Chełminiak, tel. 52 386 72 13, 723 692 545, e-mail: beata.chelminiak@kpodr.pl