BARWY LATA – DARY JESIENI Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego, Święto Ziemniaka

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na

BARWY LATA – DARY JESIENI

Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego 

Święto Ziemniaka

Minikowo, 18 września 2022 r.,

 

Celem jest promocja i popularyzacja różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, regionalnych produktów kulinarnych, rękodzieła i sztuki ludowej.
Impreza plenerowa skierowana do rolników, gospodyń wiejskich, dzieci i młodzieży oraz lokalnych grup działania.

Warunkiem udziału w „BARWACH LATA-DARACH JESIENI” jest:

– przesłanie do Organizatora w ostatecznym terminie do 2 września br. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (Załącznik 1) e-mailem na adres: targi@kpodr.pl

– dokonania opłaty za udział w targach do 2 września br. na konto bankowe: KPODR w Minikowie – BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

Dokonanie opłaty za udział, jest bezwzględnym warunkiem przydzielenia powierzchni wystawienniczej i udziału w imprezie. Nieopłacenie udziału będzie podstawą do wykluczenia wystawcy z udziału
Uwaga! Faktury za udział w targach będą wysyłane do Państwa wyłącznie drogą elektroniczną na podany w dokumentach zgłoszeniowych e-mail z konta firmowego Ośrodka: faktury@kpodr.pl

PROMOCJA CENOWA za wynajem powierzchni obejmuje zgłoszenia przesłane do 26 sierpnia br.
Natomiast od 27 sierpnia do 2 września br. obowiązuje wyższa opłata za udział.
REZYGNACJI Z UDZIAŁU można dokonać wyłącznie pisemnie (e-mail, poczta) w terminach określonych w REGULAMINIE TARGÓW.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:
SEKTOR ŻYWNOŚCIOWY, wyroby alkoholowe, gospodarstwa pasieczne 
do pobrania:    
Pismo przewodnie BL-DJ 2022       Regulamin Barw Lata – Darów Jesieni 2022      Sektor zywnościowy – Zgłoszenie uczestnictwa – 2022

GOSPODARSTWA OGRODNICZE, TWÓRCY LUDOWI 
do pobrania: 
Pismo przewodnie BL-DJ 2022       Regulamin Barw Lata – Darów Jesieni 2022    Ogrodnictwo-Firmy – Zgłoszenie uczestnictwa – 2022

SEKTOR ROLNICZY (ciągniki i maszyny rolnicze), odnawialne źródła energii, Hodowla roślin uprawnych, nauka, doradztwo, instytucje obsługujące rolnictwo, prasa rolnicza, Pozostałe materiały i usługi  dla rolnictwa
o pobrania:  
Pismo przewodnie BL-DJ 2022       Regulamin Barw Lata – Darów Jesieni 2022    Ogrodnictwo-Firmy – Zgłoszenie uczestnictwa – 2022


STOISKA HANDLOWE  – prosimy o kontakt pod nr tel. 52 386 72 25, e-mail: piotr.rybacki@kpodr.pl

 

W programie BARW LATA – DARÓW JESIENI:
 • kiermasz ogrodniczy,
 • prezentacja twórczości ludowej,
 • sprzedaż produktów pszczelarskich z gospodarstw pasiecznych,
 • sprzedaż produktów żywnościowych od lokalnych wytwórców i KGW,
 • bezpośrednia sprzedaż Karpia Nakielskiego,
 • pokaz drobnego inwentarza (króliki, drób ozdobny, gołębie, ptaki egzotyczne)

Współorganizator: CGFP Ryby Sp. z o.o. – Gospodarstwo Rybackie w Ślesinie
Ponad 100 wystawców i 5 tys. odwiedzających

Kontakt:
Sylwia Żakowska-Stasiszyn, tel. 52 386 72 23, e-mail: targi@kpodr.pl

 

W programie DNIA KUKURYDZY, SOI, BURAKA CUKROWEGO, ZIEMNIAKA:
Kolekcja odmian roślin późno schodzących z pola:
 • kukurydzy,
 • soi,
 • buraka cukrowego,
 • ziemniaka.

Pokazy, prelekcje, prezentacje.
Festyn połączony jest ze ŚWIĘTEM ZIEMNIAKA, podczas którego ośrodki hodowlane prezentują ofertę odmianową.
Głównym celem ŚWIĘTA ZIEMNIAKA jest rozpowszechnienie konsumpcji ziemniaka wśród konsumentów.

W ramach ŚWIĘTA ZIEMNIAKA zapraszamy do zapoznania się:
 • z prezentacją i degustacją odmian ziemniaków wiodących hodowli,
 • do oceny potencjału hodowlanego prezentowanych odmian,
 • udziału w Konkursach: „Na najsmaczniejszą odmianę”, „Ziemniak w tradycji Kujaw  i Pomorza”

Kontakt: DZIEŃ KUKURYDZY, SOI, BURAKA CUKROWEGO; ŚWIĘTO ZIEMNIAKA
Dawid Skotnicki, tel. 52 386 72 34, 723 692 565, e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl