Aktualna sytuacja produkcji owczarskiej

25.01.2017 r. w Minikowie odbyło się szkolenie pn. Aktualna sytuacja i zagadnienia produkcji owczarskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnikami byli hodowcy owiec, członkowie Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy. Przybyłych przywitał Roman Sass, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Jako pierwszy wystąpił Aleksander Bomberski z KPODR w Minikowie, który omówił zasady tworzenia grup operacyjnych w ramach działania ,,Współpraca” oraz założenia Sieci Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich.

Aleksander Bomberski, KPODR Minikowo

Następnie zabrał głos dyrektor RZHOiK – Józef Baran, podsumowując dotychczasowe działania Związku. RZHOiK prowadzi księgi i ocenę hodowlaną dla 6 ras owiec: merynosa polskiego, merynosa polskiego w starym typie, merynosa polskiego barwnego, owcy pomorskiej, czarnogłówki i berrichon du cher – razem stanowi to około 5 tys. sztuk, w tym 3760 szt. owiec objętych jest ochroną zasobów genetycznych. Związek prowadzi działalność gospodarczą; organizuje skup i sprzedaż wełny owczej potnej (ok. 30 ton rocznie) oraz sprzedaż jagniąt i owiec poselekcyjnych. Jeśli chodzi o wielkość eksportu, to w 2016 roku pojawiła się tendencja wzrostowa w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W województwie kujawsko-pomorskim utrzymywanych jest około 8 tys. sztuk owiec, które są obsługiwane przez związek, z czego 5 tys. jest objętych oceną użytkowości. Członkowie RZHOiK zorganizowani są w trzech kołach: toruńskim, włocławskim i bydgoskim.

 

O

Dyrektor RZHOiK Józef Baran

Kolejny wykładowca, Mariusz Dobies z Firmy Trouw Nutrition opowiedział o swoich doświadczeniach jakie zdobył podczas szkolenia międzynarodowego w Hiszpanii, oraz potwierdził znaczenie tworzenia grup operacyjnych w innych województwach, zajmujących się tematyką małych przeżuwaczy. Następnie omówił produkty swojej firmy oraz zalecenia żywieniowe dla jagniąt. Preparaty mlekozastępcze jakimi dysponuje, przeznaczone są zarówno do odchowu jak i do tuczu koźląt i jagniąt. Składają się z substancji zakwaszających, które stymulują odporność i rozwój kosmków jelitowych oraz stabilizują florę bakteryjną w jelitach. Hiszpańskie doświadczenia przeniósł na polskie realia. Ciekawym dodatkiem do paszy okazały się całe ziarna kukurydzy, które mogą być wykorzystane przez małe przeżuwacze. Oprócz tego skład startera jest bardzo urozmaicony i zachęcający młode do wcześniejszego pobierania paszy już po 2 – 4 tygodniach życia.

 

Mariusz Dobies z firmy Trouw Nutrition

Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy od lat współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, wszystkich zainteresowanych zapraszamy 1 – 2 lipca 2017 r. do Minikowa na Regionalną Kujawsko-Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, gdzie prezentowane będą między innymi owce i kozy.

 

Tekst i foto Anna Mońko

KPODR Minikowo