Aktualne tendencje w hodowli i chowie drobiu wodnego

12.10.2017 r. odbyła się w Minikowie konferencja pn. Aktualne tendencje w hodowli i chowie drobiu wodnego. Uczestników powitała Pani Lidia Lewandowska Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pierwszy wykład pt. Hodowla i chów gęsi w Polsce, poprowadził dr inż. Jakub Badowski z Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka. Gęsi od zarania dziejów były związane z krajobrazem naszych ziem. W wielu regionach kraju wytworzyły się różne ich rasy i odmiany, doskonale przystosowane do lokalnych warunków środowiska. Krajową hodowlę gęsi zapoczątkowało wytworzenie gęsi zatorskiej (1956), która w 1960 roku trafiła do Kołudy Wielkiej. W następnym roku dołączyła do niej gęś gorkowska, a rok później gęś biała włoska. Ta ostatnia stała się protoplastą gęsi Białej Kołudzkiej. W Kołudzie Wielkiej od 55 lat realizowany jest własny, unikalny program hodowlany, którego celem jest doskonalenie rodu matecznego i ojcowskiego oraz wytworzenie mieszańca towarowego uzyskanego w wyniku ich krzyżowania.

Mgr inż. Rafał Zwierzyński ze Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, opowiedział o stadach zachowawczych gęsi i kaczek utrzymywanych w stacji zasobów genetycznych drobiu wodnego w DworzyskachZostały opisane szczegółowo rody gęsi: -lubelskie, kieleckie, podkarpackie, garbonose, rypińskie, suwalskie, kartuskie, pomorskie, romańskie, słowackie, słowackie, landes, kubańskie oraz 6 rodów kaczek: kaczka pomniejszona (K-2), KhO (Khaki Campbell x Orpington), Pekin duński (P-8), Pekin francuski (P-9), Pekin polski (P-33), Pekin angielski (LsA). Gęsi i kaczki ze stad  zachowawczych cechują się: dużą odpornością na choroby, długowiecznością, bardzo dobrą zdolnością adaptacyjną do niekorzystnych warunków środowiska, bardzo dobrym wykorzystaniem mniej wartościowych pasz, dobrym umięśnieniem i małym otłuszczeniem tuszek, drobnowłóknistością mięsa, dużą płodnością i lepszą jakością jaja wylęgowych, zdolnością do wysiadywania jaj w wodzenia piskląt.

Dr inż. Halina Bielińska mówiła o stadach reprodukcyjnych gęsi w Polsce w obliczu aktualnych zagrożeń. Zaplecze reprodukcyjne gęsi Białych Kołudzkich wg KRD-IG stanowiło w 2016 r. łączną liczbę 307 200 samic. W tym samym roku oceniono 272 350 sztuk utrzymanych w naszym kraju w 298 stadach. Materiał hodowlany w stadach rodzicielskich podlega wymianie na cztery lata i pochodzi z IZ PIB ZD Kołuda Wielka. Coroczne wstawienia piskląt do stad towarowych wynosiły w 2015 r. – 7 392 400 sztuk, w 2016 r. – 8 060 700 sztuk, a w 2017 r. – 6 286 540 sztuk. 2017 był rokiem trudnym dla produkcji drobiu, w tym gęsi w Polsce, Europie i na świecie. Mniejsze w porównaniu z 2016 r. o około 22% wylęgi towarowych gąsiąt są dowodem na stratę około 40 tys. niosek spowodowaną wirusem grypy ptaków. Pani doktor wspomniała również o tym, że należy pamiętać, że bioasekuracją fermy i dobrostanem gęsi w obliczu zagrożeń wirusem grypy ale i inwazją patogenów kieruje człowiek, który w takich sytuacjach musi wykazać spokój, opanowanie, empatie należną tym ptakom. Należy również zwrócić uwagę, że w całym systemie zagrożenia, monitorowania i ochrony stad rodzicielskich gęsi Białych Kołudzkich w Polsce, konieczna jest ścisła współpraca ze służbami weterynaryjnymi działającymi na terenie miejsca prowadzenia fermy reprodukcyjnej.

Pan Andrzej Klonecki z Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi opowiedział o historii powstania Fundacji oraz o jej celach i działaniach: proponujemy chów gęsi w naturalnych, ekologicznych warunkach, w stadach do 300 sztuk, żywionych gospodarskimi paszami oraz wypasanymi swobodnie na pastwiskach i łąkach (zwracając uwagę na dobrostan gęsi). W ten sposób uruchamiamy nowe stanowiska pracy i poprawiamy jakość życia mieszkańców wsi.  Magdalena Szkudlarek-Kowalczyk – konsultant żywieniowy firmy Cargill przedstawiła, krótką historię firmy oraz zaprezentowała ofertę skierowaną dla hodowców drobiu wodnego. Tak samo Pan Wojciech Tram – ekspert ds. Agro omówił finansowanie sektora Agro w Banku BGŻ BNP Paribas. Swoje stoisko miała również firma Dezenfex – producent mat dezynfekcyjnych. Po wykładach odbyło się losowanie nagród dla uczestników. Sponsorzy przygotowali torby z nagrodami a Instytut Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka przywiózł gęsie tuszki. Następnie wszyscy udali się na wspólny obiad przygotowany w restauracji – Hotel Gęsia Dolina w Minikowie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejną konferencję dotyczącą drobiu wodnego za rok.

 

Migawka z konferencj (3,57 min.)

Audionautix: Mountain Sun – na licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…) Wykonawca: https://audionautix.com/

 

Film (41 min):