Co w polu piszczy..

W każdym sezonie wegetacyjnym rolnicy muszą zmagać się z innymi warunkami atmosferycznymi. Niejednokrotnie pogoda nie sprzyja zasiewom i rosnącym już roślinom. Również sezon 2016/2017 jest sezonem specyficznym. Wrześniowy brak opadów utrudnił roślinom wzrost, a rolnikom ich ochronę. Natomiast późniejsze opady w wielu przypadkach uniemożliwiły wjazd na pola.  Kolejnym ciosem w rośliny był, po krótkim ociepleniu, okres wiosennych chłodów, które były głównym tematem omawianym z obecnymi na szkoleniu rolnikami i doradcami.

Corocznie Ośrodek organizuje dla rolników spotkania, na których osoby ze świata nauki oraz wybitni specjaliści zajmujący się problemami wzrostu i ochrony roślin uprawnych przekazują swoją wiedzę i doświadczenie. Po raz dziewiąty, wspólnie ze Stacją Doświadczaną Oceny Odmian COBORU w Chrząstowie zorganizowaliśmy spotkanie pod stałą już nazwą „Co w polu piszczy.” Głównymi tematami poruszanymi 1 czerwca 2017 roku na polach doświadczalnych Stacji były wpływ niskiej temperatury na odżywianie roślin oraz presja chorób grzybowych. Pierwszym prelegentem na spotkaniu była Pani Karolina Frąckowiak-Pawlak, agronom w firmie nawozowej YARA. Skupiła się ona głównie na ograniczeniach pobierania składników pokarmowych w warunkach niskich temperatur oraz w warunkach braku któregoś z makro- lub mikroelementu w glebie. Wskazała, jak radzić sobie z problemami niedożywienia roślin na polu. Odpowiedziała również na szereg pytań, które pojawiły się po jej wykładzie. Problem presji chorób w różnych warunkach omówił dr hab. prof. UTP Grzegorz Lemańczyk. Wskazał on najważniejsze czynniki chorobowe, jakie w obecnym sezonie mogą być problemem oraz czynniki abiotyczne mogące wpływać znacząco na wzrost roslin. Po wystąpieniu profesora uczestnicy szkolenia przeszli na poletka doświadczalne zbóż ozimych, na których pracownicy Stacji przedstawili poziom ochrony. Profesor Lemańczyk natomiast wskazywał i omawiał występujące choroby. Po powrocie na teren Stacji, jej pracownicy oprowadzili rolników po kolekcji odmian roślin bobowatych, omówili różnice odmianowe, które są widoczne w tym roku. Tradycyjnie na zakończenie odbył się poczęstunek, rozlosowane zostały nagrody (prenumeraty pisma Agro Profil) i złożone zostały podziękowania za przybycie. Chociaż pogoda nie sprzyjała przebywaniu na powietrzu wielu rolników zostało do samego końca, nie bacząc na chłód i wiatr.

Impreza byłaby trudna w realizacji bez wspólnych działań różnych instytucji i firm około rolniczych. W 2017 roku do współorganizacji włączyły się tradycyjnie Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz firmy nawozowa Yara , nasienne Saaten Union i DANKO, chemiczna BASF oraz dystrybutor chemii rolniczej firma Yawal z Mroczy.

 

Natalia Narewska

KPODR w Minikowie