Gęsina nie tylko na św. Marcina – 24-26.09.2021 r. Park Kolibki w Gdyni godzina 10.00- 18.00

W ramach projektu   Gęsina nie tylko na św. Marcina – Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi serdecznie zaprasza do swojego  stoiska podczas wydarzenia "Dary Ziemi" w dn. 24-26.09.2021 r. Park Kolibki w Gdyni godzina 10.00- 18.00.

Nasze stoisko będzie pełnić funkcję informacyjno – degustacyjną. W zależności od grupy zainteresowanych stoiskiem osób celem stoiska będzie promocja gęsiny jako regionalnego specjału oraz zainteresowanie jak największej liczby osób zdrowym odżywianiem lub rozpoczęciem działalności w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi.

 

Uwaga! Przy stoisku będzie także zagroda z żywymi gąskami.
 
Zapraszamy