Jak legalnie zatrudnić pracownika – cudzoziemca w rolnictwie?

                        

27 października 2017 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się szkolenie pt. „Jak legalnie zatrudnić pracownika – cudzoziemca w rolnictwie”. Organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Łącznie wzięło w nim udział 70 osób, w tym osoby prowadzące gospodarstwo rolne i doradcy z województwa kujawsko-pomorskiego. Wszystkich obecnych przywitała Dyrektor KPODR Lidia Lewandowska. Po przedstawieniu programu, odbył się cykl wykładów, w których omówiono następujące zagadnienia:

Katarzyna Albrychiewicz – Inspektor Wojewódzki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy omówiła procedurę wydawania Karty Pobytu oraz braki formalne w składanych wnioskach. Przedstawiła również najważniejsze akty prawne dotyczące cudzoziemców oraz informacje o zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę. Poinformowała o zasadach postępowania administracyjnego m.in. jak ustanowić pełnomocnika ds. doręczeń. Na zakończenie dodała, że planując zatrudnić cudzoziemca należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na zezwolenie, tak, aby nie świadczył on nielegalnie pracy podczas toczącej się procedury.

Agnieszka Dobrodziej – Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy przedstawiła uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli cudzoziemców. Wymieniła Konsulaty Generalne RP na Ukrainie oraz cele i typy wiz wydawanych do Polski. Zaznaczyła, że karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość. Wspomniała o nowych zezwoleniach na pracę sezonową po zmianach od 1.01.2018 r., które mają na celu: wdrożenie dyrektywy, uszczelnienie procedury i wprowadzenie spójnych zasad w zakresie dostępu do rynku pracy.

Agnieszka Dobrodziej - Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu

Agnieszka Dobrodziej – Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy

 

Rafał Przybylak – kierownik Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem oraz Edyta Orlewska – Ekspert Skarbowy z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zaprezentowali nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy m.in. opodatkowanie dochodu uzyskanego przez cudzoziemców w sprawie uniknięcia podwójnego opodatkowania. Przedstawili zasady wypełniania NIP-7, PIT-4R, PIT-11 i PIT-8AR. Krótko scharakteryzowali rodzaje umów o pracę. Szerzej omówili zagadnienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Na koniec zaznaczyli kto jest płatnikiem podatku dochodowego w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni przez Agencję Pracy Tymczasowej.

Edyta Orlewska – Ekspert Skarbowy z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

  • „Sukcesja – skuteczna strategia zabezpieczenia firmy i rodziny przed skutkami zdarzeń losowych”

Marcin Radomski – Radca Prawny z Kancelarii Radców Prawnych EURO-LEX Radomski i Wspólnicy Sp. j. wprowadził uczestników w prawo spadkowe. Wyjaśnił sposób i procedury związane z dziedziczeniem gospodarstwa rolnego. Wymienił kilka istotnych elementów, o których należy pamiętać sporządzając testament. Wytłumaczył czym jest dziedziczenie ustawowe. W innowacyjny sposób przedstawił kolejność osób uprawnionych do majątku z mocy ustawy w zależności od stopnia pokrewieństwa, ale także gdy majątek zostanie zapisany osobie spoza grona rodziny.

Marzena Ryterska-Chyła – Główny Specjalista ds. Podatków z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie poinformowała, że podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Przedsiębiorcy nie będą już mogli dobrowolnie decydować czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie. Natomiast swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny.

Marzena Ryterska-Chyła – Główny Specjalista ds. Podatków KPODR w Minikowie

 

Paulina Cholewińska
KPODR w Minikowie