Jak segregować odpady?

forest-505860_960_720

Stowarzyszenie „Tilia” zaprasza na stoisko ekologiczne w ramach projektu „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE”.

Stowarzyszenie realizuje kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą zagospodarowania odpadów opakowaniowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Będzie gościć w zarzeczewskim oddziale KPODR 7 sierpnia podczas wydarzenia „Szanujmy owady zapylające”.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Stanowisko składa się z samochodu – busa, w którym przewożone są wszystkie atrakcje oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas akcji. Dodatkowo bus pełni rolę pracowni komputerowej bowiem znajdują się w nim 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, na których można obejrzeć prezentacje multimedialne dotyczące opakowań, stronę projektu a także zagrać w gry komputerowe stworzone specjalnie na potrzeby projektu.

Na stanowisku znajdują się: tablica multimedialna, instalacja przestrzenna pn. „cykl życia opakowania”, plansze poglądowe w formie wystawy, mini PSZOK, koło fortuny z zagadkami i rebusami, krzyżówka terenowa oraz terenowe memo składające się z 20 kart. Wszystkie gry i zabawy związane są z właściwą projektowi tematyką. Na uczestników czekają kolorowe gadżety.

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w tym dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie odpowiedzialności konsumenta za gospodarkę odpadami opakowaniowymi poprzez ograniczenie nadmiernej konsumpcji a także wpływ na producentów opakowań poprzez odpowiednie zachowania konsumenckie. Projekt ma zwrócić uwagę konsumentów na istniejące oznakowania opakowań oraz ustawodawstwo. Kampania oraz jej działania edukacyjne mają odpowiadać na pytania: dlaczego, po co i w jaki sposób należy zbierać, segregować i odzyskiwać odpady opakowaniowe.

         

zdjęcia pochodzą ze strony projektu www.odpadyopakowaniowe.pl

Wydarzenie miejskie pn. „Czysta Rumia” 11 czerwca 2016 r.