Kolejna lustracja w Grubnie – 19 maja 2021 r.

Po długiej chłodnej wiośnie w końcu zrobiło się cieplej. Jest pod dostatkiem wilgoci i od razu widać istotny postęp w rozwoju roślin. 19 maja dokonaliśmy kolejnej lustracji przy okazji przygotowywania poletek do znakowania tablicami. Jak zwykle o tej porze najbardziej zaawansowane w rozwoju jest żyto ozime (fotografie  1, 2, 3). Na zdjęciach widać, że jest ono w fazie intensywnego kłoszenia. Stan zdrowotny jest dobry, choć na dolnych liściach są oznaki rynchosporiozy.

Fot. Żyto ozime w Grubnie na dzień 19 maja 2021 (od lewej fot. 1, 2, 3)

W tym roku bardzo dobrze wygląda pszenica ozima. Jesienią i wczesną wiosną była presja septoriozy i DTR, czyli brunatnej plamistości. Po zabiegu fungicydowym i dobrym wykarmieniu, rośliny sobie z tym problemem bardzo dobrze poradziły (fot. 4, 5, 6).

Fot.  Pszenica ozima na blokach 1A i 1B w Grubnie w dniu 19 maja (od lewej  fot. 4, 5, 6)

Rzepak po zimie wyglądał najgorzej. Nie wynikało to jednak ze złego przezimowania, ale spowodowane było zgryzaniem pędów przez sarny i zające. Taki problem mieliśmy 10 lat temu. Nauczeni doświadczeniem wiedzieliśmy, że rzepak sobie z tym poradzi. Widać to już na fotografiach 7, 8, 9. Nie jest jeszcze do końca wiadome, jakie uszkodzenia wystąpiły w czasie wiosennych przymrozków. Prawdopodobnie wystąpiły, lecz to się okaże przy kolejnej lustracji, gdy oglądać będziemy zawiązki łuszczyn.

 

Fot. Uszkodzony przez zwierzynę rzepak intensywnie się odbudowuje. Stan na dzień 19 maja 2021 (fot. 7, 8, 9)

 

Bardzo ciekawie prezentowało się żyto jare, przewódkowe – fot. 10 i 11. Pokazują one, że przy tym sposobie siewu zboża jarego morfologicznie wygląda ono podobnie do ozimego i jest w podobnej fazie wzrostu. To daje dużo do myślenia, zwłaszcza jak się popatrzy na rozwój zbóż jarych w tym samym czasie (fot. 12, 13, 14).

Fot. Z lewej żyto jare, przewódkowe (fot. 10), po prawej żyto ozime (fot. 11). Stan na dzień 19 maja 2021.

Zboża jare zostały zasiane, gdy było stosunkowo chłodno i występowały przymrozki, ale to im nie zaszkodziło. Na fotografiach 12, 13, 14 pszenica jara i jęczmień jary prezentowane są w fazie intensywnego krzewienia. Ich stan jest bardzo dobry.

 

Fot. Od lewej: pszenica jara (fot. 12 i 13) i jęczmień jary (fot. 14) w fazie intensywnego krzewienia w dniu 19 maja 2021.

W tym roku jest dość chłodno i wilgoci nie brakuje, a to właśnie bardzo lubią owies i ziemniaki. Widać to doskonale na fotografiach 15, 16 i 17. Na razie na fotografii 16 ziemniaki jeszcze nie wzeszły, co nie znaczy, że nic się na plantacji nie dzieje. Pokazuje to doskonale fotografia 17. Jak widać bulwy ziemniaka intensywnie wytwarzają korzenie i pędy i już za kilka dni będą wschodziły.

 

Fot. Obok owsa (15) w tym sezonie zasadzono 20 odmian ziemniaka (fot. 16), faza rozwoju ziemniaka (fot. 17)

Zawsze ważnym elementem kolekcji są rośliny strączkowe i poplonowe, których uprawa w związku z wprowadzaniem w UE tzw. „Europejskiego Zielonego Ładu” nabiera jeszcze większego znaczenia. Wyzwania tego przedsięwzięcia wiążą się przede wszystkim ze środowiskiem i mają istotny wpływ na nawożenie i ochronę roślin poprzez  ograniczenie lub wręcz zaniechanie stosowania. Na kolekcji zasialiśmy groch, który będzie chroniony chemicznie oraz wykę bobiki, facelię, gorczycę i mieszankę strączkowo-gorczycową bez ochrony chemicznej. Pielęgnacja na tych poletkach jest wyłącznie mechaniczna, dlatego w trakcie siewu zastosowano szersze rzędy, aby umożliwić pielęgnację mechaniczną. Na fotografiach 18 i 19 dobrze wschodzą wyka jara i bobik. Kukurydza wyrzędowała (fot. 20). Tak samo dobrze prezentuje się facelia i gorczyca na zdjęciach 21 i 22. Natomiast siewnikiem zbożowym zasialiśmy mieszankę: wyka, groch, łubin i  gorczyca w dwóch gęstościach. Widać to na zdjęciu nr 23. To poletko w ogóle nie będzie odchwaszczane, ani chemicznie ani mechanicznie, aby można było ocenić wpływ zachwaszczenia na taką mieszankę.

Fot. Od lewej: wyka jara (fot. 18), bobik (fot. 19) i wschodząca kukurydza (fot. 20). Stan na dzień 19 maja 2021.

Fot. Od lewej facelia (fot. 21), gorczyca (fot. 22) i mieszanka strączkowo-gorczycowa (fot. 23) 19 maja 2021.

Zapraszamy do Grubna 12-13 czerwca 2021 r. czerwca na Kujawsko-Pomorskie Dni Pola.  Mamy nadzieję, że w tym roku obok kolekcji, chociaż w ograniczonym zakresie, ale odbędzie się wystawa maszyn i sprzętu rolniczego, tak jak to miało miejsce podczas 23 sezonów

Opracowanie i fot.

Marek Radzimierski, KPODR O/Przysiek