Konferencja: Efektywne zakiszanie pasz objętościowych

22 lutego w Minikowie odbyła się konferencja skierowana do hodowców bydła mlecznego. Była ona zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz firmę Schaumann Polska. Na konferencji zaprezentowały się również takie firmy jak Tama Polska oraz O.M. AGRO. W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób. W większości bili to hodowcy bydła mlecznego ale również doradcy wspierający ten dział produkcji.
Konferencję rozpoczęła z-ca dyrektora pani Lidia Lewandowska. Po powitaniu, omówieniu programu i podsumowaniu ogólnej sytuacji na rynku mleka pani Dyrektor przekazała głos pierwszemu wykładowcy którym był pan dr Tomas Mitrik ze Słowacji. Pan Tomas jako wybitny specjalista od zakiszania przedstawił temat p.n. „Zakiszanie w praktyce rolnika”. Na bazie dziesiątków różnych ekstremalnych przykładów zakiszania pokazywał błędy i omawiał sposoby ich ominięcia.
Kolejnym prelegentem był pan Stanisław Pater z KPODR w Minikowie który omówił temat: „Odchów jałowic”. Jest to temat ostatnio dość popularny z uwagi na to, że ten etap decyduje w dużej mierze o tym ile przyszła krowa da mleka i jak długo będzie żyć. Niestety ze względów organizacyjnych najwięcej czasu poświęca się żywieniu krów i dość często w odchowie jałowic jest dużo niedociągnięć. Po tym wykładzie była przerwa kawowa gdzie uczestnicy mogli zaczerpnąć trochę świeżego powietrza i wymienić swoje poglądy z innymi hodowcami jak również z firmami uczestniczącymi w spotkaniu.
Największą uwagę na przerwie skupiała firma AGRO O.M. która prezentowała urządzenie do wykrywania porodu u krów o nazwie MOOCALL.
Po przerwie głos zabrał pan Wojciech Sontowski pracownik PFHBiPM. Przedstawił on temat: DoKo – Program nowoczesnego Hodowcy. Pan Sontowski zaprezentował jak krok po kruku skorzystać z programu DoKo. Dzięki temu programowi hodowca, który jest pod oceną użytkowości mlecznej, może bez żadnych opłat wybrać sobie do kojarzeń swoich krów buhaje które podniosą wartości pożądanych cech u potomstwa. W tym programie rolnik ma dostęp do buhajów oferowanych przez wszystkie firmy sprzedające nasienie w Polsce. Stosowanie tego programu zabezpiecza hodowców przed wysokim współczynnikiem inbredu (spokrewnieniem). Dobre kojarzenie, genetyka współdecyduje o zdrowiu i wydajności krów mlecznych. Program DoKo to dawno oczekiwane narzędzie każdego hodowcy.
Następnym prelegentem był lek. wet. pan Zbigniew Dzionek reprezentujący firmę Schauman Polska który przedstawił temat: Najnowsze osiągnięcia w zakiszaniu pasz objętościowych. Pan Dzionek zaprezentował jak bardzo istotnie wpływa stosowanie różnych dodatków kiszonkarskich na zmniejszenie strat powstałych w zakiszonej masie roślinnej. Zaprezentował szeroką gamę inokulantów bakteryjnych, kwasów organicznych i innych dodatków skierowanych do zakiszania konkretnych roślin. Jednym z najnowszych rozwiązań firmy Shaumann jest inokulant bakteryjny który przyśpiesza możliwość otworzenia silosu do 2 tygodnia od momentu jego przykrycia.
Ostatnim prelegentem był pan Jacek Kalkowski z firmy Tama Polska i zaprezentował on temat: „Technologia owijania bel siatką”. Pan Kalkowski przedstawił jakie są mocne i słabe strony siatek stosowanych przy belowaniu różnych pasz. Uczestnicy mogli się dowiedzieć jak istotne jest dopasowanie szerokości siatki do szerokości beli. Ważna jest też ilość nawinięć siatką która powinna być dostosowana do owijanego rodzaju paszy. Wykład ten cieszył się dużym zainteresowaniem pomimo tego że był ostatni. 
gallery
dr Tomas Mitrik, Słowacja
 
Wojciech Sontowski PFHBiPM[/caption]
 
 
Stanisław Pater, KPODR w Minikowie
 
Przerwa
 
lek. wet. Zbigniew Dzionek, Schaumann Polska
 
 
Jacek Kalkowski, Tama Polska