Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2017 roku

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza gospodarstwa ekologiczne z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału
w X Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.
Organizatorem ww. Konkursu  jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w  Radomiu.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach „EKOLOGIA-ŚRODOWISKO”, „EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO TOWAROWE” szczegółowe informacje
dot. ww. Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.

Regulamin 2017

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać drogą pocztową na adres siedziby Kujawsko-pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo.