SARS-CoV-2 aktualizacja

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie Klientów KPODR i pracowników Ośrodka, prosimy o stosowanie się dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad.

Sposób przyjmowania interesantów w jednostkach organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

istnieje możliwość osobistego załatwiania spraw w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego, oddziałach w Przysieku i Zarzeczewie oraz centrum w Minikowie.

– nadal istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub pisemnego (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej). Numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie www.kpodr.pl w zakładce KONTAKT.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych KPODR udostępnione są skrzynki podawcze, w których można pozostawić dokumenty/wnioski/oświadczenia bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami KPODR. Dokumenty powinny być umieszczone w kopercie. Na kopercie proszę wpisać swoje dane oraz dane doradcy/specjalisty do którego sprawa ma trafić. Prosimy również o dopisek, jakiej sprawy dotyczą przekazywane dokumenty.