SARS-CoV-2 aktualizacja

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie Klientów KPODR i pracowników Ośrodka, prosimy o stosowanie się dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą sposobu przyjmowania interesantów w jednostkach organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

przywrócona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego, oddziałach w Przysieku i Zarzeczewie oraz centrum w Minikowie z zachowaniem dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. Przed wizytą należy umówić się telefonicznie.

– nadal istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub pisemnego (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej). Numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie www.kpodr.pl w zakładce KONTAKT.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych KPODR udostępnione są skrzynki podawcze, w których można pozostawić dokumenty /wnioski/ oświadczenia bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami KPODR. Dokumenty powinny być umieszczone w kopercie. Na kopercie proszę wpisać swoje dane oraz dane doradcy/specjalisty do którego sprawa ma trafić. Prosimy również o dopisek jakiej sprawy dotyczą przekazywane dokumenty.