Lustracja kolekcji w Grubnie 6.07.2020

 

W dniu 6 lipca 2020 roku kolejny raz oceniliśmy stan roślin na kolekcji w Grubnie.
Tym razem sprawdzaliśmy stan dojrzewania rzepaku i jęczmienia ozimego, aby określić, kiedy będą pierwsze żniwa. Z obserwacji wynika, że rozpoczną się one w 3 dekadzie lipca. Jeśli chodzi o rzepak i jęczmień ozimy, tak jak przewidywaliśmy, trzeba będzie trochę poczekać na pełną dojrzałość łuszczyn rzepaku i kłosów jęczmienia z pędów niższego piętra, aby uniknąć desykacji.

 Jęczmień ozimy pierwszy dojrzeje i będzie gotowy do zbioru.

Żyto ozime, pszenica ozima i pszenżyta są na etapie intensywnego nalewania ziarna od dojrzałości mleczno-woskowej do woskowej. Problemem jest bardzo intensywny rozwój chorób na kłosach. W tym roku na liściach pszenicy widzieliśmy objawy septoriii trtici (septorioza paskowana liści) i mączniaka, a na liściach żyta i pszenżyta rynchosporiozy. Zabiegi ochronne na liście okazały się dość skuteczne, ale duża ilość opadów praktycznie przez cały czerwiec spowodowały silną presję septoriozy, a także fuzariozy, które dość silnie mimo ochrony rozwijają się na kłosach wielu odmian. Ponieważ infekcja nastąpiła dość późno nie będzie to miało dużego wpływu na plon, natomiast na pewno obniży jakość ziarna zbóż ozimych.
 

Dojrzewające w Grubnie pszenżyto i pszenica ozima.

Stan chorobowy zbóż ozimych spowodował, że należy bardzo mocno zwrócić uwagę na rozwój chorób w pszenicy jarej. W tym roku należy szczególnie chronić kłosy, póki to jeszcze możliwe. Przypominam, że szczególnie groźne są fuzariozy kłosów, które przy złym przechowywaniu ziarna powodują sile zatrucie ziarna mykotoksynami. Pogarszają one drastycznie jakość pokarmową i paszową ziarna, a także są groźne dla ludzi i zwierząt. Jeśli chodzi o pozostałe zboża jare, to owies wygląda dobrze — jest zdrowy i przekwitł, natomiast jęczmień jary (wszystkie odmiany bez wyjątku) są na etapie dojrzałości woskowej, ale po ostatnich opadach deszczu wyległy. Nie będzie to jednak miało negatywnego wpływu na plonowanie.
 

Na poletkach, mimo ochrony, widać objawy dominujących w tym roku chorób: mączniaka, spetoriozy i rynchosporiozy na liściach, oraz septoriozy i fuzariozy na kłosach zbóż.

 

Lustracja poletek PDO jaką dokonaliśmy także w dniu 6 lipca, wspólnie z Dyrektorem PW „Farol” Falęcin Zdzisławem Kwiatkowskim, potwierdziła dominację tych chorób także w Falęcinie.
 

Zdzisław Kwiatkowski i Marek Radzimierski podczas rutynowej lustracji poletek.

Ziemniaki, dzięki opadom deszczu dobrze zawiązują bulwy, natomiast wystąpiło dość silne wtórne zachwaszczenie i masowo pojawiła się stonka ziemniaczana. Po wykonaniu zabiegu fungicydowego przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie oraz insektycydu przeciw stonce ziemniaczanej, stan ich uległ znacznej poprawie. Ziemniaki zakończyły bądź kończą kwitnienie (w zależności od wczesności).
 

Tradycyjnie na ziemniakach bardzo duże szkody może wywołać stonka ziemniaczana.

 

Rośliny strączkowe przekwitły i intensywnie wypełniają strąki.

Wartość grochu – także smakową, można osobiście poznać na kolekcji w Grubnie.

Zdecydowanej poprawie uległ stan kukurydzy, która bardzo intensywnie rośnie i nadrabia opóźnienie, które występowało po wiosennych przymrozkach. Wykonane – także z opóźnieniem – ostatnie zabiegi herbicydowe także znacznie poprawiły wygląd poletek demonstracyjnych.
 

Część poletek jest jeszcze silnie zachwaszczona chwastnicą, która aktualnie zaczyna ginąć.

 

Rośliny poplonowe (facelia, gorczyca, rzodkiew oraz ich mieszanki), kończą kwitnienie i zbliżają się do końca wegetacji. W zasadzie powinniśmy już je skosić, ale opóźnimy zbiory i poczekamy do pełnego zakończenia wegetacji.
 

Facelia, rzodkiew oleista, gorczyca biała i mieszanka poplonowa.

 

 

tekst:
Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

zdjęcia:
M. Rząsa
G. Kamprowski