Lustracja poletek w Grubnie 16.06.2020

Jesteśmy już po oficjalnym otwarciu Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie, które zainaugurowały Krajowe Dni Pola w Minikowie. W otwarciu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który jest jednocześnie rolnikiem z naszego regionu i jak sam stwierdził, starał się uczestniczyć we wszystkich Dniach Pola jakie dotychczas w Grubnie zorganizowano. Podkreślił, że warto organizować takie demonstracje i z nich korzystać.
Kolekcja odmian w Grubnie jest dostępna do zwiedzania indywidualnego do 10 września i w formie elektronicznej na stronie www.kpodr.pl. Wszystkie poletka są już oznakowane i opisane, dlatego zapraszamy szczególnie rolników i specjalistów do skorzystania z okazji porównania własnych upraw z tymi z Grubna. Kolekcja zasiana jest w konwencji blokowej tzn. wszystkie odmiany danego gatunku wysiane są obok siebie, w jednakowych warunkach stanowiska, nawożenia, ochrony i nie są nawadniane, ani w żaden sposób indywidualnie traktowane.


Poniżej fotorelacja z lustracji:

Rzepak – mimo słabego stanu po zimie rzepak jest mocno zaawansowany w rozwoju, a łuszczyny są zawiązane dość dobrze. Pojedyncze łuszczyny są zasiedlone przez pryszczarka kapustnika. Ogólnie jednak nasilenie szkodników nie jest wielkie. Znacznie większe są uszkodzenia mrozowe.

 

 

Żyto – trzyma się bardzo dobrze i kończy kwitnienie. Niektóre odmiany populacyjne zaczęły wylegać. Stan zdrowotny żyta bardzo dobry

 

Pszenżyta – wszystkie wyglądają bardzo dobrze, są w pełni kwitnienia i są zdrowe.
 

 

Jęczmień ozimy – stan zdrowotny oraz morfologiczny wygląd roślin tego gatunku nie budzą żadnych zastrzeżeń, mimo iż po zimie jako gatunek wyglądał nieco słabiej.

 

 

Pszenica jara – wygląd bardzo dobry, także łany pszenicy jarej wysiane po zlikwidowanym rzepaku ozimym, jak i kolekcja na bloku 6B. Przypominam, że po zlikwidowanym rzepaku zastosowano mieszanki odmian pszenic jarych hodowli HR Smolice, JR Strzelce i DANKO HR. Wszystkie wyglądają bardzo dobrze.

 

 

Pszenica ozima – jest zdrowa, wygląda dobrze i zaczyna kończyć kwitnienie. Jak zawsze w jednorodnym bloku widać wyraźnie różnice morfologiczne między odmianami nie tylko pszenicy, ale i innych gatunków. Na zdjęciach blok 3, a poniżej orkisz i pszenica twarda.

 

 

Owies i jęczmień jary – wyglądają pięknie, są zdrowe i nie wylegają. W tym sezonie wczesny siew okazał się bardzo dobry dla jarych. Mimo długo pojawiających się przymrozków i chłodów nocnych jęczmień nie ucierpiał. Suchy kwiecień i deszcze, które pojawiały się od połowy maja, sprzyjały rozwojowi jęczmienia oraz pozostałych zbóż jarych zwłaszcza na dobrych glebach – takich jak Grubnie.

 

 

Rośliny strączkowe – w tym roku wyglądają rewelacyjnie, a zwłaszcza grochy i bobiki. Łubin wąskolistny i soja też są zdrowe, ale niestety ciągle uszkadzane przez zwierzyną płową – sarny i zające. Ten sam problem mają rolnicy, zwłaszcza na terenach położonych blisko lasów i ostoi dzikiej zwierzyny.

 

 

Rośliny poplonowe i ich mieszanki oraz ziemniaki też nie budzą zastrzeżeń, wyglądają dobrze.

 

Kukurydza – start roślin w tym roku był najtrudniejszy, głównie ze względu na przymrozki oraz późno wykonane zabiegi herbicydowe (w związku z przymrozkami). Jednak po ostatnich opadach deszczu i znaczącym ociepleniu kukurydza wygląda coraz lepiej.

 

 

tekst i zdjęcia

Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego