Nasze Kulinarne Dziedzictwo

 

XX jubileuszowa edycja konkursu

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”

na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną odbędzie się
19 września 2021 roku w Minikowie
podczas Jesiennej Wystawy Ogrodniczej

 

Głównym celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od wielu lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według tych samych receptur. Ważne jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów zanim odejdą
w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.  

Zapraszamy do udziału w konkursie producentów żywności, w szczególności rolników, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny, restauratorów, gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły gastronomiczne oraz wszystkich pasjonatów kuchni tradycyjnej i regionalnej.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

I etap – w czasie finału regionalnego w Minikowie – wyłonieni zostaną laureaci w kategoriach:

1. Najlepszy regionalny produkt żywnościowy: produkt pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje oraz produkt mieszany

2. Najlepsza potrawa regionalna

  • Sekcja dotycząca produktu odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy I Innowacji Im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie
  • Sekcja dotycząca gastronomii odbędzie się w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie.

II etap to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – wręczone zostaną nagrody na Wielkim Finale Konkursu „Perła 2021”.

Wielki Finał XX edycji konkursu odbędzie się 3 października 2021 r., w trakcie Targów Smaki Regionów w Poznaniu.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

Dokumenty do pobrania:

Konkurs – produkt regionalny i tradycyjny

Konkurs – potrawa regionalna

 

Zgłoszenia produktu/produktów oraz dań i potraw należy dokonać przez wypełnienie Kart zgłoszeniowych i odesłanie ich do 3 września b.r. (ważna data wpływu) na adres:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo
z dopiskiem: NKD – Smaki Regionów
lub osobiście w siedzibie KPODR w Minikowie, pokój nr 27

Koordynator wojewódzki konkursu:
Beata Chełminiak
tel. 52 386 72 13; 723 692 545
e-mail: beata.chelminiak@kpodr.pl

 

 

image_pdfimage_print