Ochrona bioróżnorodności – działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Toruniu uruchamia Program Priorytetowy:

"OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA POPULACJI PSZCZÓŁ 2018"

Termin składania wniosków od 15.01.2018 do 28.02.2018 r.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.wfosigw.torun.pl/strona-334-program_priorytetowy_ochrona.html