Projekty:
ISO
Archiwum:

ISO

Możesz skorzystać z wersji elektronicznej. Warunki prenumeraty w zakładce.

A K T U A L N O Ś C I

przejdź do –>                 R E L A C J E                         I N F O R M A C J E                          V I D E O                 
 
K A L E N D A R I U M
 

marzec

Poniedziałek8mar - 17mar 801:00mar 17Szkolenia online dla beneficjentów działań:„Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
Czwartek11mar10:00- 13:00ROLNICZY HANDEL DETALICZNY – NOWA ŚCIEŻKA ROZWOJU DLA WYTWÓRCYSzkolenie online
Piątek12mar10:00- 14:30Od tradycji do nowoczesności - rezultaty projektu Grupy Operacyjnej PRADAWNE ZIARNOKONFERENCJA ONLINE
Czwartek18mar10:00- 13:00Gospodarstwo ProBioEkonomiczne drogą do zrównoważonego rolnictwaKonferencja online
Wtorek23mar10:00- 12:00Działanie „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020 zasady wdrażania wymogów w gospodarstwie rolnymSzkolenia online
Sobota27mar09:00- 14:00XXIX FORUM PSZCZELARZYodbędzie się w innym terminie

kwiecień

Czwartek22kwi10:00- 13:30Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczejSzkolenia online
 
I  N  F  O  R  M  A  C  J  E
 
R E L A C J E
 
V I D E O
 
Wiadomości rolnicze

Wiadomości rolnicze

Współpracujemy: