Podsumowanie XXIV edycji Konkursu „Rolnik Farmer Roku”

2 lutego 2018 roku w hotelu The Westin Warsaw odbyła się Gala Finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”. Patronat honorowy sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Podobnie jak w latach ubiegłych kandydatów do tytułu Rolnik–Farmer Roku zgłaszały: wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Oddziały Terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz izby rolnicze. Prawo zgłaszania kandydatów mają również finaliści i laureaci poprzednich edycji – członkowie Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK FARMER ROKU”. Do udziału w XXIV edycji zgłoszonych zostało kilkaset gospodarstw, z pośród których jury wyłoniło 28 finalistów. Od lipca do września 2017 roku gospodarstwa wizytowali członkowie kapituły konkursu. Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach była efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Premiowano również osiągnięcia wynikające z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych. Oceniano stosowane technologie i techniki produkcji, rozwój gospodarstwa a także działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Kapituła zwracała również uwagę na aktywność, pomysłowość, przedsiębiorczość rolnika, jego zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego oraz działalność społeczną. Spośród 28 finalistów Kapituła wyłoniła 10 laureatów.

Laureatami XXIV edycji konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

 1. Gospodarstwa rodzinne – Beata i Piotr Kondraccy, Górne, woj. lubelskie. W 100 hektarowym gospodarstwie prowadzona jest produkcja trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, uprawiane są zboża buraki cukrowe oraz warzywa.
 2. Gospodarstwa rodzinne – Hanna i Krzysztof Kowalscy, Winniki, woj. mazowieckie. W gospodarstwie kultywowana jest tradycja tłoczenia oleju na zimno i hodowla trzody chlewnej. Oleje lniany i rzepakowy wytwarzane są z własnych plonów i tłoczone wg starych receptur w przydomowej olejarni.
 3. Gospodarstwa rodzinne – Anna i Józef Wojewódzcy, Winnice, woj. mazowieckie. Państwo wojewódzcy od 9 lat zajmują się opasem bydła, w gospodarstwie dominuje opas buhajków i jałówek oraz cieląt ubijanych w wieku 8 miesięcy.
 4. Gospodarstwa rodzinne – Dorota Wyrobek, Ślizów, woj. dolnośląskie. Pani Dorota prowadzi 273-ha  gospodarstwo, w którym dominującym kierunkiem jest hodowla bydła mlecznego. Pogłowie bydła liczy 600 sztuk, w tym 320 krów o wydajności 10600 kg mleka.
 5. Gospodarstwa rodzinne – Anna i Tadeusz Zatylni, Zamość, woj. wielkopolskie. Właściciele prowadzą 150 hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję roślinna, głównie nasienną a także na uprawę ziemniaków jadalnych i sadzeniaków.
 6. Ogrodnictwo – Elżbieta i Dariusz Florek , Elżbieta i Krzysztof Florek, Służów, woj. świętokrzyskie. W gospodarstwie uprawiane są głównie pomidory i ogórki na podłożu z włókna kokosowego sprowadzanego ze Sri Lanki. Posiadają zaszczytny tytuł Top Produkt.
 7. Ogrodnictwo – Angelika i Rafał Krzyżanowscy, Nowa Wieś, woj. mazowieckie.
  W 41.5 hektarowym gospodarstwie uprawia się 17 ha borówki, pozostałe zaś to produkcja szkółkarska.
 8. Gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Maciej Czajkowski, P-HPR-Ł Sokołowo Sp. z o.o., pow. Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie.
  Pan Maciej Czajkowski kieruje przedsiębiorstwem rolnym, w którym udziały posiada rodzina Czajkowskich. Pan Maciej od lat konstruuje maszyny rolnicze do uprawy pasowej w systemie uproszczonym. Podczas gali Pan Czajkowski otrzymał Laur Przedsiębiorcy Rolnego od miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny” – patrona medialnego konkursu.
 9. Przedsiębiorstwa rolnicze – Norbert Styrc, COBORU SDOO Pawłowice, woj. śląskie,
  Pan Styrc od 24 lat jest dyrektorem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, gdzie od 19 lat koordynuje program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla województwa śląskiego.
 10. Grupy producenckie – Spółdzielnia Producentów Ziarna zbóż i nasion roślin oleistych „AGRO-KŁOS”, Wtelno, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie.
  Grupa zrzesz 36 członków zajmujących się produkcja zbóż i nasion roślin oleistych. Inicjatorem założenia grupy był Pan Wojciech Mojzesowicz, aktualnie członek Zarządu. Prezesem grupy jest „AGRO-KŁOS” jest Pan Stanisław Ormiński, zastępcą Pan Grzegorz Kozioł; biuro prowadzi dyrektor Pani Katarzyna Zywert.

 

Wśród osiemnastki finalistów XXIV edycji konkursu znaleźli się również przedstawiciele naszego województwa. Byli to: Małgorzata i Andrzej Tęcza  z Ciężkowa w powiecie Szubin i  Regina i Jarosław Zasuń z Białego Boru – pow. Grudziądz.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach poza tytułem ROLNIK-FARMER ROKU, otrzymali: statuetkę „Złote jabłko”, pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne od Prezydenta RP, nagrody rzeczowe i prawo członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”.

Finaliści i laureaci usłyszeli słowa szacunku uznania oraz szczere gratulacje od zaproszonych gości honorowych, wśród których byli między innymi: minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, prorektor UTP w Bydgoszczy – prof. dr hab. Dariusz Pańka, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Witold Strobel – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zwieńczeniem uroczystej gali finałowej było wieczorne spotkanie laureatów i zaproszonych gości. O wspaniałą atmosferę zadbała jak co roku przewodnicząca Kapituły Konkursu dr inż. Teresa Kucharska.

 

                                                                                              Marta Adamowicz

                                                                                              KPODR Minikowo