Produkt regionalny

Produkt regionalny to pojęcie, które nabiera coraz większego znaczenia w standardach rolniczych Unii Europejskiej. Pojawiło się wtedy, gdy okazało się, że przez intensywną hodowlę wybranych ras zwierząt 30% zwierząt gospodarskich jest zagrożonych wyginięciem. Gdyby tak się stało, znacznie zmniejszyłaby się pula genetyczna tych zwierząt – co oznacza mniejszą odporność na wszelkie zagrożenia zewnętrzne, choroby i wirusy.

Wobec tych zagrożeń zwiększyło się zainteresowanie żywnością produkowaną w warunkach naturalnych. Wytwarzanie tego typu żywności wymaga często powrotu do tradycyjnych metod uprawy i hodowli, powrotu do wypasu na pastwiskach, ograniczenia stosowania hormonów i antybiotyków.

Ani w glebie, ani w roślinach, ani także w organizmach zwierząt nie powinny się znaleźć resztki substancji chemicznych, które często wykorzystywane są w produkcji rolniczej, szczególnie w gospodarstwach konwencjonalnych.

Rodzime rasy zwierząt, jako rasy charakterystyczne dla danego regionu lub kraju, są doskonale przystosowane do miejscowych warunków środowiskowych: klimatu, gleby, pożywienia. W związku z tym rzadziej chorują i wydają na świat potomstwo.

Produkt regionalny i tradycyjny może być także świetną okazją do promocji regionu. W krajach Wspólnoty produkt regionalny oznacza nie tylko towar wysokiej jakości, ale też coś więcej – połączenie pracy rolnika z kulturą i tradycją. W niektórych regionach Hiszpanii wino od wieków produkowane jest w ten sam sposób po to, by zachowań specyficzny smak i aromat trunku. Staje się on wtedy niepowtarzalną atrakcją, która jest w stanie ściągnąć nie tylko handlowców, ale też turystów.

Jest szansa, że niebawem i w Polsce odkurzymy, zidentyfikujemy i opiszemy oraz wydamy katalog produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych. Stać się one mogą w najbliższym czasie naszym wielkim atutem w rozwoju wielu dziedzin, w tym turystyki wiejskiej.

W Unii Europejskiej wskazówką dla konsumenta, czy dany produkt jest wytwarzany z poszanowaniem środowiska naturalnego jest jego cena, zawsze wyższa niż produktu konwencjonalnego. To również Unia, ustalając najnowsze standardy rolne coraz większą wagę przykłada do ochrony środowiska naturalnego, widząc w tym właściwą ścieżkę rozwoju wsi.

To duża szansa, a jednocześnie wyzwanie dla naszego rolnictwa, które dysponuje ciągle dużymi obszarami niezwykle cennymi przyrodniczo oraz pielęgnowanym od lat szczególnie na wsi dziedzictwem kulturowym i kulinarnym. To nasz wielki kapitał, który możemy wnieść do Unii jako cenny element europejskiej mozaiki krajobrazowej i kulturowe.

Aby sprostać tym zadaniom i u źródła odszukać stare przepisy na przetwory i potrawy regionalne, lokalne i tradycyjne, wzorem lat ubiegłych i w tym roku ogłoszono już V edycję konkursu pn. “NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO”. Przez żywnościowe produkty regionalne rozumie się surowce i wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw. Regionalne produkty muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy.

Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

– Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (np. mięso, ryby, drób, wędliny, mleko, sery, farsze, miód i jego przetwory)
– Produkty regionalne pochodzenia roślinnego (np. owoce, warzywa, konfitury, powidła, marmelady, octy, marynaty, soki, zakwasy, mąki, kasze, chleby i inne wypieki)
– Napoje regionalne (np. alkoholowe i bezalkoholowe)
– Inne produkty regionalne

Krajowym organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz na szczeblu regionalnym, jak co roku, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Celem konkursu jest:
– identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych przepisach żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników,
– poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego regionu, które stać się mogą jego wizytówką gospodarstwa,
– upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych, regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w szczególności – agroturystyki) oraz rzemiosła i przetwórstwa.
– nominacja konkursowych produktów do katalogu rodzimej żywności wyjątkowej jakości oraz wskazanie na możliwość ubiegania się przez laureatów konkursu o odpowiednią prawną ochronę, zgodną ze standardami obowiązującymi w UE.

Bożena Błaszczyńska
K-PODR w Minikowie