Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika


 l1  2

9 listopada 2016 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja

Kontrola podatkowa do-relacji-1
– prawa i obowiązki podatnika

Organizatorem konferencji był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Wykładowcami byli pracownicy Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią

W konferencji udział wzięło 87 rolników i doradców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w trakcie zajęć omawiano następujące zagadnienia:

Charakterystyka trybów czynności sprawdzających, kontroli podatkowej
i postępowania podatkowego – uprawnienia organów podatkowych i podatnika

Marcin Ciepłuch
Kierownik Drugiego Samodzielnego Referatu Obsługi Bezpośredniej
Urzędu Skarbowego w Nakle n. Notecią
przybliżył rolnikom oraz pracownikom Ośrodka zagadnienia z zakresu uprawnień i obowiązków kontrolujących i kontrolowanych w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej.
W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa scharakteryzowano poszczególne instytucje postępowania podatkowego, czynności sprawdzających i kontroli podatkowej, zdefiniowano pojęcia oraz obowiązujące terminy.

Najczęściej popełniane nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT przez rolników – na podstawie ujawnionych błędów przez organy podatkowe
w toku kontroli podatkowej

Grażyna Adamczewska
Kierownik Samodzielnego Referatu Kontroli Podatkowej
Urzędu Skarbowego w Nakle n. Notecią
przedstawiła nieprawidłowości pojawiające
się przy rozliczaniu podatku VAT, zwracając przy tym szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące rolników. W zakresie poruszanych problemów znalazły się takie kwestie jak:
wspólne gospodarstwo rolne a status podatnika podatku od towarów i usług, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży, w tym obowiązek stosowania kasy fiskalnej, związek dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, zużycie towarów na cele osobiste oraz nieodpłatne przekazanie towarów oraz preferencyjne opodatkowanie sprzedaży przetworzonych w niewielkim zakresie produktów rolnych.

Ulga na złe długi – korekta podatku VAT przez wierzyciela i dłużnika
Marzena Ryterska-Chyła
Główny specjalista ds. podatków KPODR w Minikowie przedstawiła zasady stosowania korekty podatku należnego i naliczonego w przypadku, kiedy dłużnik nie zapłaci w określonym terminie (150 dni od terminu płatności) należności wynikającej z faktury zakupu. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo, a dłużnik obowiązek dokonać odpowiedniej korekty.

Ważnym elementem konferencji była możliwość uzyskania przez uczestników wyjaśnień w indywidualnych sprawach bezpośrednio od pracowników Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią.

W podsumowaniu konferencji podkreślono znaczenie zarówno znajomości przepisów prawa podatkowego jak również ich stosowania w działalności prowadzonej przez rolnika, który w coraz większym zakresie uczestniczy w obrocie gospodarczym jako przedsiębiorca rolny.

Osobom zainteresowanym tematyką udostępniamy materiały z konferencji. -> prezentacjado-relacji-2

 

 

 

1