Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju wytwórcy

 

12 września w Minikowie odbyła się konferencja pn.:

Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy

Konferencję uroczyście otworzył Pan Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który podkreślił, że konferencja ta jest doskonałą okazją do dyskusji na temat ułatwień w sprzedaży przez rolników produkty wytworzonych na bazie surowców pochodzących z własnego gospodarstwa.

W zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych wprowadził Pan Piotr Sawa kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedstawił podstawowe założenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Następnie, o wymaganiach weterynaryjnych w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej w ramach rolniczego handlu detalicznego, mówiła Pani Violetta Gałązka-Kowalczyk, reprezentująca Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy. Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach RHD prezentowała Pani Angelika Drab-Rybczyńska – Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Dalej o nadzorze nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz o znakowaniu produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu, mówił Pan Waldemar Sieńko – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Następnie Pan Wojciech Kiedrowicz, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urząd Skarbowy w Bydgoszczy omówił zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego.

W ramach konferencji odbyła się również prezentacja dobrych praktyk związanych z rolniczym handlem detalicznym. W zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego swoje doświadczenia prezentowała Pani Barbara Adamczyk, która wspólnie z mężem produkuje w ramach RHD wysokiej jakości sery. Swoje doświadczenia w zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego prezentował z kolei Pan Jan Sikora, prowadzący w Morzewcu gospodarstwo sadownicze. Pan Jan specjalizuje się w produkcji suszonych owoców takich jak m.in. jabłka, gruszki czy też śliwki.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie wzięło w niej udział ponad 60 osób, w tym 50 rolników prowadzących lub zamierzających rozpocząć rolniczy handel detaliczny. Konferencja została zorganizowana w ramach operacji pn.: „Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”

którą realizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie i Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Operacja ma na celu zorganizowanie krótkiego łańcucha dostaw żywności w oparciu o rolniczy handel detaliczny (RHD), mający wpływ na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji dotyczących rolniczego handlu detalicznego oraz wzajemna wymiana wiedzy i informacji o RHD, będącego jednym z elementów łańcucha dostaw żywności. Dodatkowo celem operacji jest promocja rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożliwiającego pozyskanie dodatkowego źródła dochodu dla rolników.

Prezentacje multimedialne:

RHD_KPODR_Piotr_Sawa

RHD_KPUS_Wojciech_Kiedrowicz

RHD_WIJHARS_Waldemar_Sieńko

RHD_WIW_Violetta_Gałązka-Kowalczyk

RHD_WSSE_Angelika_Drab-Rybczyńska

 

 

 

 

 

 

 

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.