Technologia pasowej uprawy gleby

W dniu 15 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Zygmunt Grudny – koordynator SIR, Marek Nowacki – broker innowacji i Tadeusz Sobczyński – ekonomista rolnictwa uczestniczyli w spotkaniu z Maciejem Czajkowskim współwłaścicielem Produkcyjno-Handlowego Przedsiębiorstwa Rolno-Łowieckiego Sp. z o.o. w Sokołowie, pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia pod nazwą Czajkowski Uprawa Pasowa oraz Robertem Koryckim rolnikiem i właścicielem firmy TECHKor w Lulkowie. Celem spotkania było zapoznanie się z pomysłem wdrożenia technologii pasowej uprawy gleby, który jest wymyślony i eksperymentalnie stosowany w gospodarstwie Czajkowskich i kilku innych.

Przedstawicieli KPODR, oprócz zapoznania się z pomysłem p. M. Czajkowskiego, przedstawili założenia SIR, a szczególnie działania PROW „Współpraca” i możliwości skorzystania z niego przez grupę operacyjną. Pan Czajkowski opatentował swój pomysł i obecnie współpracuje z szeregiem zakładów kooperujących przy wytwarzaniu prototypów i pierwszych maszyn seryjnych, a także z firmą Syngenta oraz Cukrownią Glinojeck. Oprócz tego prowadzone są przygotowania i pierwsze prace badawcze we współpracy z UTP (prof. Jaskulski, prof. Prusiński, dr Szczepanek) i UP w Poznaniu (dr Piechota). Ze strony KPODR padła propozycję możliwości zorganizowania spotkania dla osób zainteresowanych lub już podejmujących próby stosowania uproszczonej uprawy w naszym regionie.