Wydarzenie „Szanujmy owady zapylające” [RELACJA]

bee-259983_960_720

Wydarzenie „Szanujmy owady zapylające” odbyło się 7 sierpnia 2016 roku w Zarzeczewie i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Ciekawie przygotowane i przeprowadzone poszczególne punkty programu wzbudziły zainteresowanie i aktywny udział przybyłych na Imprezę osób. Wszystkie podjęte działania i realizowane zadania miały na celu uświadomienie uczestnikom roli owadów zapylających w przyrodzie, ich znaczenia w produkcji żywności, wskazanie inicjatyw przyczyniających się do ochrony owadów zapylających oraz zachęcenie uczestników poprzez przykłady do stosowania dobrych praktyk.

Osoby biorące udział w pokazie „Sporządzamy naturalne preparaty ochrony roślin” nauczyły się przygotowywania i stosowania naturalnych środków, przy pomocy których można skutecznie chronić rośliny prze szkodnikami i chorobami. Uczestnicy warsztatu „Budujemy gniazda dla pszczołowatych”, robili dokładnie to na co wskazuje nazwa warsztatu. Ponadto dowiedzieli się, którym dzikim gatunkom pszczołowatych służą gniazda i jak należy je zainstalować w ogrodach, ogródkach, czy innych terenach zielonych. Zainteresowani projektowaniem i zakładaniem miejsc przyjaznych owadom zapylającym uzyskali wiedzę z tego zakresu, popartą praktycznymi przykładami uczestnicząc w warsztacie pt. „Projektujemy i zakładamy miejsca dla zapylaczy”.

Słuchacze prelekcji „Jak chronić uprawy nie szkodząc owadom zapylającym” dowiedzieli się, w jaki sposób należy przeprowadzać zabiegi ochrony roślin by nie spowodować zatrucia owadów zapylających. Prelekcja pt. „Dobór roślin miododajnych do ogrodów i ogródków” zainspirowała właścicieli ogrodów i ogródków do upiększania tych miejsc roślinami miododajnymi. Słuchacze prelekcji pt. „Produkcja żywności, a owady zapylające” uświadomili sobie ważną rolę owadów zapylających w przyrodzie. Zainteresowani tematami prelekcji korzystali z bezpłatnych porad i konsultacji wykładowców – ekspertów.

Wszyscy biorący udział w Imprezie mogli zaopatrzyć się nie tylko w miody i inne produkty pasieczne, jak pierzga, mleczko pszczele, kit pszczeli, ale także w regionalne produkty żywnościowe, owoce, sadzonki roślin miododajnych, wyroby rękodzieła ludowego i współczesnego, sprzęt do produkcji pasiecznej.

Gościliśmy również Stowarzyszenie „Tilia” z Torunia, które poprzez interesujące, aktywne gry i zabawy uczyło dlaczego, po co i w jaki sposób należy zbierać, segregować i odzyskiwać odpady opakowaniowe.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w realizacji Imprezy.

Laura Maciejewska

O/Zarzeczewo