ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE MOJA WODA

UWAGA!!! Zbliża się koniec naboru wniosków ramach Programu Priorytetowego Moja Woda.

Czwartek 10 czerwca br., to ostatni dzień na złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta w II edycji programu Moja Woda.

Ostateczny termin na dostarczenie wersji papierowej wniosku do WFOŚiGW (wcześniej zarejestrowanego i przesłanego w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta) upływa w poniedziałek 12 lipca br. i jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego otrzymania dotacji.

Wnioski, które wpłyną do WFOŚiGW w postaci papierowej po wyznaczonym terminie naboru (liczy się data wpływu wersji papierowej wniosku do WFOŚiGW) pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-692-zakonczenie_naboru_wnioskow_w_programie.html?fbclid=IwAR3MB7kTl0UfkpqAVWBLjojnj-m2FQerkZk36RGHyErC6sUG2w1c5bnTMhc

Materiał źródłowy pobrany ze strony: www.wfosigw.torun.pl

 

Przygotowała:
Joanna Szczęsna-Kulewska,
KPODR Minikowo
Oddział w Zarzeczewie