Zaproszenia na szkolenia dla osób zagrożonych ubóstwem – Mogilno

Zaproszenie na spotkanie

Realizator projektu:„Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu mogileńskiego”

zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się dnia 20.01.2020  o godz. 10.00 
w Sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. Benedyktyńska 3, 88-300 Mogilno

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców powiatu mogileńskiego.  Mowa tu o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.  Do udziału w projekcie zapraszamy też osoby bierne zawodowo, które posiadają minimum jedną z przesłanek wykluczenia społecznego np.: korzystają ze wsparcia OPS, programu POPŻ , posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.  

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące realizowanego projektu. Ponadto, spotkanie będzie również okazją do indywidualnego zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości dotyczących projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają wymagane kryteria będą mogły na miejscu wypełnić oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na numer tel. 576-360-227, email: m.sateja@ekspert-kujawy.pl

 

 


Zaproszenie na spotkanie

Realizator projektu: „Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult ”

Nazwa Projektu: „Skuteczny OUTPLACEMENT”

zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się dnia 20.01.2020 o godz. 10.00
w Sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. Benedyktyńska 3, 88-300 Mogilno

Uczestnikami szkoleń mogą zostać mieszkańcy całego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zostali zwolnieni z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy lub są zagrożeni zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Szkolenia są skierowane również dla właścicieli gospodarstw rolnych oraz członków ich rodzin, którzy planują podjąć zatrudnienie poza rolnictwem i są ubezpieczeni w KRUS. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na następujące szkolenia: kosmetyczka, sprzedawca, pracownik biurowy, robotnik gospodarczy oraz magazynier z obsługą wózków jezdniowych napędzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli gazowych propan-butan. Uczestnicy szkoleń otrzymają stypendium szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz pomoc w znalezieniu stażu a później pracy.

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące realizowanego projektu. Ponadto, spotkanie będzie również okazją do indywidualnego zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości dotyczących projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają wymagane kryteria będą mogły na miejscu wypełnić oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na numer tel. 694 980 368, email:  a.holodniak@ekspert-kujawy.pl