Zdrowie krów a jakość mleka

Hodowcy bydła mlecznego, doradcy rolniczy i studenci wzięli udział w  konferencji pn. „Zdrowie krów a jakość mleka” które odbyło się 22 marca 2018 r. w Minikowie. Spotkanie było zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, firmę Schauman Polska Sp. z o.o. oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Uczestników konferencji powitali: Ryszard Kamiński dyrektor KPODR Minikowo, Janusz Nalewalski kierownik PFHBiPM oraz lek. wet. Zbigniew Dzionek Główny Doradca w Schaumann Polska. Pierwszym wykładowcą był lek. wet. Zbigniew Dzionek, który przedstawił temat: „Choroby zawodowe krów mlecznych i możliwości zapobiegania im przez żywienie”. Następnie Natalia Narewska – specjalista KPODR zaprezentowała temat OSN w świetle nowych przepisów prawnych. W czasie przerwy uczestnicy szkolenia mogli porozmawiać z doradcami reprezentującymi firmy z branży hodowlanej. Firmy które były obecne podczas konferencji to Schaumann Polska, Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis, HIPRA, SHiUZ oraz Bank BGŻ BNP Paribas. Kolejny wykład przeprowadził lek. wet.  Tomasz Jankowiak reprezentujący Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis. Przedstawił on temat pn. „Jakość mleka – wyzwanie Hodowców”. Na zakończenie przedstawiono temat pn. Kompleksowy program kontroli jakości mleka. Zaprezentował go lek. wet. Przemysław Błaszczyk z firmy HIPRA.

 

Tekst i foto: Stanisław Pater, KPODR Minikowo